Čtvrtek 2. prosince 2021, svátek má Blanka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 2. prosince 2021 Blanka

Vakcíny se střetem zájmů?

18. 10. 2021 10:24:01
Švýcaři píší svému ministru zdravotnictví. Když policista nebo profesionální voják veřejně vyjádří svůj občanský názor, lze očekávat postih.

Švýcarský časopis Zeitpunkt.ch a skupina investigativních novinářů Corona-transition.org (založená loni v dubnu s cílem pomáhat překonávat corona - krizi) zprostředkovaly veřejnosti obsah 74. schůze odborníků a dalších osobností při německé nadaci Corona-ausschuss.de. Jde o veřejná online setkání k aktuálním problémům kolem covid-19, vakcinace, politiky apod. vč. video - záznamu.

Mnou uvedenou schůzi vedl německý právník (činný i v USA) R. Füllmich. Kromě odborníků na koronavirus a jeho souvislosti se účastnil také evangelický farář J. Tscharntke (role církve v pandemii), dále rakouský brigádní generál J. Gaiswinkler (kritizoval "demontáž" základů právního státu v rámci opatření proti covid-19, za což byl suspendován a přesunut na jiné pracoviště).

Dále se účastnila v Itálii velmi známá policejní úřednice N. Schiliro (římská policie), kterou veřejnost zná z jejího televizního vystupování, je i autorkou knih - kritizovala covid-pas a byla uvolněna ze služby. Do online diskuse se zapojili také dva zástupci policie v Los Angeles (americký stát Kalifornie), kteří "boj" proti povinnému očkování "nevidí optimisticky", ale organizování členů policie se stejným postojem (např. existují iniciativy městských zaměstnanců také v San Franciscu) přináší aspoň morální podporu, přátelské vazby apod.

(Ostatně Zeitpunkt.ch zprostředkoval veřejnosti nabídku kurzů "mentálního tréninku pro neočkované", kteří se dnes někdy cítí v rodině či na pracovišti osamělí, izolovaní a mají z toho zdravotní obtíže - Patricia Aquilano je učí technikám k mobilizaci vnitřních sil, ke zvládání vnějších tlaků a v rámci kurzů i jinde si najít přátele podobně založené. Místo covid-pasu zvolit procházku v přírodě, místo restaurace pozvat přátele na oběd k sobě domů apod.)

74. schůze Corona - výboru: Corona-transition.org/so-wahr-mir-gott-helfe-zusammenfassung-der-74-sitzung-des-corona-ausschusses. (Tak mi pomoz, Bože; shrnutí 74. schůze Corona - výboru.)

Účastníci těchto diskusí k problematice covid-19 vč. vakcinace (o jejich 73. schůzi jsem informovala nedávno) si už zvykli, že jakmile vysloví názor, který je momentálně vládnoucím politikům nepohodlný či se neobjevuje v tzv. mainstreamových médiích, dostanou nelichotivou nálepku. Např. rakouský brigádní generál, který vyslovil názor, že stát momentálně nakládá se základními právy občanů podivným způsobem (protiústavním), byl označen za "neonacistu".

Stejně tak policisté mají ztížené postavení, pokud chtějí uplatnit svůj občanský názor, což je mj. příklad italské policejní úřednice. Přitom pouze poukázala na fakt, že covid - pas podle legislativy EU má být využíván jen k cestování, nikoli k vynucování očkování na pracovištích.

Z těchto důvodů jeden diskutér (odborník z oblasti přírodních věd) zvolil pseudonym Reiner Held: analyzuje hlášení nežádoucích účinků vakcín proti covid-19 při WHO, americkém systému VAERS, Evropské lékové agentuře (EMA) a porovnává data s národními systémy jednotlivých zemí (např. britský lékový úřad MHRA). Faktem je, že data při EMA jsou časově o něco opožděná, protože jednotlivé země mají na hlášení lhůtu 90 dnů, avšak některé státy nedodržují ani tuto lhůtu. To vytkl např. švédským úřadům, ale i německému Institutu P. Ehrlicha (PEI). Held se na to dotazoval mj. u PEI, ale zatím nedostal odpověď.

K 8. říjnu bylo u EMA hlášeno 645 315 podezření na vedlejší účinky, ale v národních databázích existovalo už 835 714 hlášení, odchylka činí 30 %. Data zveřejňovaná u EMA tak mají nejméně 6 týdnů prodlení, uvádí Held.

Tentýž odborník pracuje (s dalšími experty) mj. s daty švýcarského lékového úřadu (Swissmedic.ch): k 24. září tu bylo 7571 hlášení, což při porovnání s hlášeními týkajícími se všech jiných druhů očkování v letech 2011 - 2019 (chřipka, spalničky, vzteklina aj.) představuje 3,8krát vyšší míru podezření na nežádoucí účinky.

V databázi těchto hlášení nalezl zaregistrovány i tři zprávy o předpokládaných vedlejších účincích pro věkovou skupinu 0 - 11 let, ač zatím neexistuje doporučení k očkování těchto dětí.

Dále se dotkl přechodného pozastavení očkování vakcínou Moderna u mladších jedinců v Dánsku, Švédsku, Finsku, Islandu a Kalifornii: Po rozboru dat o vedlejších účincích je pro něj nepochopitelné, proč se zastavilo očkování s Moderna, a nikoli i s vakcínou Pfizer/BioNtech.

K očkování s mRNA vakcínami má Corona-transition.org zvláštní článek (18. 8.): Výrobci vakcín Pfizer a Moderna zaslali 12. srpna upozornění týkající se bezpečnosti očkovacích látek švýcarským lékařům s tím, že lékový úřad Swissmedic přezkoumal dostupná data a dospěl k závěru, že mezi mRNA vakcínami a výskytem myokarditidy a perikarditidy by mohla existovat příčinná souvislost.

O den později Swissmedic v Bulletinu poskytl další data o vedlejších účincích: Po očkování s mRNA očkovacími látkami se velmi vzácně vyskytují případy zánětu srdečního svalu a osrdečníku, aktuálně je na cca 9,2 miliónu dávek hlášeno 96 případů. Poměr užitek versus riziko se podle úřadu nemění. Lékaři ale byli vyzváni, aby informovali pacienty, že např. při bolesti na hrudi nebo zhoršeném dýchání mají okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Nezávislí odborníci poukazují na to, že se jedná o 9,5 případu myokarditidy / perikarditidy na jeden milión dávek. Na začátku června byl počet těchto hlášení čtyřikrát nižší: 2,5 případu na 1 milión dávek. Mezi červnem a červencem se počet hlášení podezření na vedlejší účinky zdvojnásobil: z 828 na 1529. Celkově Swissmedic k 10. srpnu zaregistroval 1838 závažných vedlejších účinků. Oproti tomu v r. 2019 bylo za celý rok hlášeno 19 vedlejších účinků se závažnými následky.

Riziko střetu zájmů (Corona-transition.org/?rubrique=47):

Investigativní novináři vycházejí z předpisů, podle nichž experti kolem úřadu Swissmedic (např. výbor pro humánní léčiva HMEC) by neměli být ve střetu zájmů, ev. by svůj střet zájmů měli oznámit a zdržet se určtitého hlasování (týká se to i jejich rodinných příslušníků apod.). To se však nestalo, tvrdí Corona-transition. Předseda výboru HMEC a dalších osm jeho členů, kteří se podíleli na povolování vakcín proti covid-19, měli buď přímo nebo nepřímo určitou vazbu na farma-průmysl či dokonce přímou finanční podporu od farma-firem.

Např. mělo jít o granty na výzkumné projekty (za více let šlo např. o 4,5 miliónu franků), dále o epidemiologické studie nebo výzkum léku. Někteří tito odborníci byli podle novinářů propojeni s firmou AstraZeneca a několika dalšími firmami (léky, vakcíny), někteří měli být přímo či nepřímo spojení také s firmou Pfizer. V některých případech se střet zájmů neobjevil v povinném prohlášení členů výboru HMEC. Redakce Corona-transition tuto záležitost konfrontovala s úřadem Swissmedic, ale ten neviděl "žádný problém".

Swissmedic udělil firmě Pfizer podmínečné povolení za určitých podmínek 19.12.2020, o den dříve to podpořil výbor HMEC; kritici namítají, že nebyl k dispozici dostatek dat k bezpečnosti a kvalitě. Peter Eberhart (Die Unabhängigen) uplatnil stížnost u švýcarského správního soudu, ale ten odmítl rozhodnout ve prospěch odkladu povolení plošného očkování.

Abych se vrátila k online diskusi odborníků v rámci Corona-ausschuss.de (schůze zachycené na videu) zprostředkované textově švýcarskými novináři: Američtí policisté si povzdechli - pokud naše stížnosti neuspějí u soudů, pak za odmítnutí očkování budou lidé postaveni mimo službu a poté bude ukončena pracovní smlouva.

Italská policejní úřednice se domnívala, že Itálie je jediným státem, kde se covid-pas stal povinným na všech pracovištích (neznala případ ČR). Pociťovala velmi úkorně to, že stát nedodržuje ústavu. Navíc zavedení covid-pasu probíhá chaoticky a nelogicky: např. ve vlaku ho mít musíte, ale v jiných dopravních prostředcích nikoli. V kavárně není požadován, ale o metr dál už ano. Přitom ve více zemích vč. Izraele se ukázalo, že covid-pas přenosu infekce nezabrání. (Také v Izraeli část občanů demonstruje proti covid-pasu.)

Doktorka N. Schiliro se obává, že "zelený pas" zůstane i po pandemii zachován, jako nástroj ke kontrole občanů. "Udělají z nás Číňany."

(Moje pozn.: Letos v lednu bych byla náchylná myslet si, že jde o jakousi dámu s konspiračními teoriemi, dnes mě z jejích slov mrazí. Jak italská policistka, tak další účastníci - např. rakouský brigádní generál - se obávají, zda v jednotlivých evropských zemích neožívá něco z dob totalitního režimu - nacismu či stalinismu. Chuť ovládat občany mimo principy demokracie a právního státu. Riziko návratu k totalitním praktikám nehrozí jen v postkomunistických zemích. Doporučuji knihu britského historika Tonyho Judta Velká iluze? - Esej o Evropě: ukázal, jak někteří jedinci v západních zemích vlastně obdivují "jednoduchost" vládnutí v totalitním režimu, navíc by východní Evropu klidně znovu začlenili pod "Sovětský svaz", aby zbytečně nekomplikovala život Západu).

Pro ty, kteří by rovněž potřebovali mentální trénink, nabízím přímé spojení na odbornici, jež se věnuje neočkovaným: www.aquilatraining.ch. Naučí vás např. reagovat na otázku vašeho okolí: Proč se nenecháš očkovat? Odbornice uvádí, že se na ni obrací mnoho lidí, např. rodiče dětí, jimž absence certifikátu překazila sportování.

Autor: Vladimíra Bošková | pondělí 18.10.2021 10:24 | karma článku: 18.25 | přečteno: 273x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Paní Uršula prý přemýšlí

O zavedení povinného očkování v EU. Demonstrace v Rakousku. Jak se v Rakousku odškodňuje újma po vakcinaci. Návrh na zřízení evropského fondu pro odškodňování.

1.12.2021 v 16:37 | Karma článku: 27.00 | Přečteno: 591 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kalamita v Portugalsku?

Země s vysokým proočkováním obyvatel obnovuje restrikce, také plně očkovaní se budou muset prokazovat testem na covid-19 - důvodem je nová vlna šíření nákazy.

1.12.2021 v 14:07 | Karma článku: 28.89 | Přečteno: 668 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švýcarsko: očkování nepovinné

Ministr zdravotnictví potvrdil, že vakcinace zůstane dobrovolná. Omikron byl zřejmě v Evropě dříve, než jeho výskyt oznámila Afrika.

1.12.2021 v 10:55 | Karma článku: 19.68 | Přečteno: 297 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Rakousko: zákon ještě nehotový

Neočkovaní nejsou nepřítelem, řekla ministryně a omluvila se jim. Ještě nejsou známy tresty pro odpírače, povinnost očkování možná až od 14 let. Lockdown se prodlouží?

30.11.2021 v 15:49 | Karma článku: 23.53 | Přečteno: 455 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

František Soumar

Komunista nebo kovidista, postavit se jim je povinnost.

Co mají bolševici a kovidisti společné? Pravda je až na posledním místě a účel světí prostředky. A musí se proti nim bojovat.

2.12.2021 v 9:40 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Jiří Štágl

Učitelé+

Vždy jsem si myslel, že učitelé jsou jedněmi z nejdůležitějších článků společnosti, předávají hodnoty, nasměrovávají mladé k výzvám, otevírají jim životní prostory, prostě nejsou placeni zbůhdarma.

2.12.2021 v 9:11 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 59 | Diskuse

Kateřina Lhotská

Konečně udělal někdo na aktivisty dlouhý nos

Už jsme si zvykli na to, že kdykoliv na někoho nastoupí aktivisté a začnou jej kritizovat za nějaký prohřešek proti jejich vidění světa, tak si z nich dotyčný kecne na zadek, posype si hlavu popelem a za své konání se omluví.

2.12.2021 v 9:01 | Karma článku: 22.96 | Přečteno: 276 | Diskuse

Barbora Vomáčková

Tak co zelení, jste spokojeni?

Dopady brutálního zdražování energií pocítí skoro milion domácností, které se přiblíží na pokraj chudoby. Podle odborníků hrozí sociální krize, jaká tu desítky let nebyla. Je to zeleným aktivistům, lobbistům a politikům líto?

2.12.2021 v 8:41 | Karma článku: 23.71 | Přečteno: 251 | Diskuse

Karel Trčálek

Martina Sáblíková nezkritizovala olympiádu a proto zmizela z ankety Sportovec roku

Stačilo málo. Zkritizovat olympiádu v Pekingu a Martina Sáblíková mohla zvítězit v anketě o nejlepšího sportovce roku. Jenže právě to neudělala a tak zmizela, letos ji na vyhlášení sportovce roku v České televizi prostě neuvidíme

2.12.2021 v 8:14 | Karma článku: 12.47 | Přečteno: 186 | Diskuse
Počet článků 1363 Celková karma 23.44 Průměrná čtenost 788

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz