Sobota 23. října 2021, svátek má Teodor, Theodor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 23. října 2021 Teodor, Theodor

Očkování dětí na ČT24

24. 09. 2021 10:28:07
Televize přizvala jen tvrdé zastánce vakcinace, oponentů se bojí? Německá komise pro očkování je výslovně proti znevýhodňování neočkovaných dětí. EMA ke třetí dávce: málo dat.

Pseudodiskuse včera na ČT24 (22 hod. Události) k očkování dětí proti covid-19, vč. těch pod 12 let se odehrála v době, kdy např. imunoložka z Oxfordské univerzity, která se podílela na vývoji vakcíny AstraZeneca, S. Gilbertová zveřejnila, že koronavirus SARS-CoV-2 už s vysokou pravděpodobností nebude mít svou horší variantu a začne se chovat jako jeden z chřipkových virů. Skandinávští, rakouští a další západní odborníci v současnosti očekávají jen "mini" lokální výskyty případů infekce, které samozřejmě je třeba monitorovat, ale neočekává se žádné drama.

ČT24 přizvala do studia biochemika J. Konvalinku (který předčasem projevil slepou důvěru k ruské vakcíně Sputnik, resp. k ruským laboratořím, o nichž se ovšem můžeme domnívat, že se v nich vyrábí i něco zcela jiného, než co prospívá lidskému zdraví). Dále přednostu pediatrické kliniky FN Motol J. Lebla, přednostu Ústavu epidemiologie LF v Plzni P. Pazdioru, zmocněnkyni vlády pro lidská práva a předsedkyni petičního výboru PS H. Válkovou (která v minulosti prý netušila, že spolupracuje s fanatickým komunistickým prokurátorem J. Urválkem, jenž se podílel na vraždách politických odpůrců v 50. letech) a byl tu i římskokatolický kněz a pedagog M. Vácha (vystudoval molekulární biologii a genetiku, specializuje se na lékařskou etiku).

Proč ČT nepřizve aspoň jednoho odborníka, který automaticky nepřebírá přání ministerstva zdravotnictví, ale porovnává si např. názory České vakcinologické společnosti se zahraničními odborníky? Osobně bych se nezdráhala přizvat např. dr. J. Hnízdila, který píše mj. k očkování na blogu Aktualne.cz podle mne kultivované a odborně fundované články (např. k třetí dávce vakcín proti covid-19). Dr. Hnízdil patří k těm, kdo jsou schopni argumentovat slušným, věcným způsobem. Anebo se obáváme veřejné výměny věcných argumentů? To bychom na tom byli hodně špatně.

I kdyby většina z nás zastávala zcela neochvějné jednotné stanovisko (očkovat proti covid-19 úplně všechny děti apod.), proč nepřizvat zástupce těch peticí, které se dostaly do rukou vládní zmocněnkyně H. Válkové? Podle ní mělo jít asi hlavně o rodiče dětí, jimž se toto očkování nezdá, a právnička Válková těch 10 000 podpisů pod peticí rovnou odsoudila jako nemístné. Proč jednoho z těchto rodičů neposadit proti těm ostatním - naši občané ani nemají znát přesný obsah petice? Připomíná mi to dobu Anticharty, kdy zaměstnavatelé vyžadovali od zaměstnanců její podpis, aniž by umožnili nahlédnout do Charty.

Televizí přizvaní hosté - bez jakékoli konkurence - se shodli: očkovat všechny děti proti covid-19. Někdo z nich zmínil, že Slovensko už začalo očkovat i děti pod 12 let, pak se ale všichni shodli, že Česko radši počká, až to schválí Evropská léková agentura (EMA). Za to jsem přítomným byla vděčná. Správně se tu podotklo, že pro menší děti se zvažuje "více rozředěná vakcína" (asi jedna třetina dávky podle zahraničních zdrojů) a že by byl problém tu menší dávku odměřit z lahvičky určené pro dospělé.

Na druhou stranu: některé evropské země nespěchají ani s očkováním dětí od 12 let, např. švédské zdravotní úřady v regionech začaly nedávno zvát k očkování mladistvé teprve od 18 let. Německá komise pro očkování STIKO celé léto odolávala politickému tlaku (zmapováno médii i z oficiálních prohlášení STIKO na webu Institutu R. Kocha), dlouhé týdny se zdráhala doporučit tuto vakcinaci všeobecně pro všechny děti od 12 let s tím, že u nich covid-19 probíhá v zásadě bez příznaků či jen s mírnými, že by tu rizika mohla individuálně převážit prospěch z očkování.

Nakonec STIKO všeobecné doporučení k očkování od 12 let nedávno vydala (Epidemiologisches Bulletin 33/2021), ale s tím, že myokarditida / perikarditida po očkování se vyskytuje častěji u mladších očkovaných, zvláště mužského pohlaví, a to v míře cca jeden případ na 17 000 dávek, popř. jeden případ na 110 000 dávek po druhé dávce. Dále s informací, že v SRN "je jen málo známo o tom, že by covid-19 u dětí způsobil zánět srdce", zatímco v USA se tyto případy měly vyskytnout.

Zejména pak STIKO zdůraznila: "STIKO je výslovně proti tomu, aby se přístup dětí a mladistvých k účasti na vzdělávání, kultuře a jiných aktivitách společenského života činil závislým na očkování."

V debatě na ČT24 ovšem někdo z hostů "lákal" děti na očkování i tím, že budou mít výhody v přístupu k různým aktivitám (např. moci si zalyžovat s covid-pasem), což ovšem nemá nic společného s ochranou zdraví.

Předseda švýcarské komise pro očkování Ch. Berger v Bernerzeitung.ch (23. 9.) odpovídal na velmi všetečné otázky čtenářů (vědců, učitelů, ošetřovatelů, podnikatelů aj.): Ano, všechny druhy očkování mohou být spouštěčem různých nemocí (např. chronické bolesti hlavy, pásový opar); zánět srdce je stanoven jako vedlejší účinek u očkovacích látek mRNA - u očkovaných mužů pod 30 let se vyskytují asi tři případy na 100 000 dávek. Část dotčených osob musí být léčena v nemocnici.

Švýcarská televize SRF (23. 9.) uvedla, že klinická studie 2/3 fáze se týká očkování dětí 5 - 11 let, kdy se uvažuje jen o třetině původní dávky.

Zdůrazňuji, že osobně nejsem odpůrcem vakcín, pouze hájím hodnocení na základě vědeckých poznatků a necenzurovanou výměnu názorů. Při diskusi na ČT jsem se divila, že nikdo z jedinců ověšených různými tituly patrně nesleduje zahraniční informační zdroje, skutečnost, že v západních zemích jsou mezi odborníky i určité pochybnosti či nejednotnost názorů.

Jak moc se ČR vzdaluje mezinárodní úrovni vědeckých poznatků, to můžeme zjistit i např. na webu Evropské lékové agentury (Ema.europa.eu): Např. "v současné době není známo, jak dlouho potrvá imunita po očkování"; i očkovaní se mohou nakazit, žádná vakcína nechrání 100procentně; schválené vakcíny by ale měly chránit velkou část očkovaných tak, že jsou chráněni před závažným průběhem (s ohledem na 8měsíční plošné očkování se sběrem dat mi tu chybějí přesnější údaje k účinnosti vakcín).

Dále EMA sděluje: Podle současných poznatků není urgentní potřeba aplikovat třetí dávku u všeobecné populace, vč. ECDC - ještě nejsou dostatečná data. Nicméně ECDC doporučuje zvážit 3. dávku u osob se závažně poškozeným imunitním systémem. (To se ovšem rozchází s postupem MZ ČR, kdy u nás např. mobilní tým jede očkovat kohokoli v sociálních ústavech, kdo je ochoten nastavit paži, vč. mladšího personálu po plné imunizaci. Dělá-li české ministerstvo určité přešlapy kolem očkování dospělých - mimo EMA či ECDC - pak je na místě ověřovat jeho záměry také u dětí.)

My stále hovoříme o "kolektivní imunitě", ale britští i další západní odborníci uvádějí, že u tohoto koronaviru a u těchto vakcín nelze této imunity dosáhnout, protože rostoucí část očkovaných se infikuje a virus dál přenáší, protože vakcíny mají nižší účinnost, než se původně předpokládalo. Tak jako MZ ČR nebere vážně fakt, že česká populace už bude ve vyšší míře imunní po prodělání covid-19, ani včerejší hosté v ČT neměli představu o možné přirozené imunitě dětí (např. Švýcarsko a Německo vědí, že nejméně třetina dětí už měla covid-19).

Bývalá spolupracovnice prokurátora Urválka mě nepřekvapila, když očekává "důvěru rodičů" k názoru EMA či českého pediatra. Ovšem názory odborníků při EMA se liší, stejně tak mezi českými pediatry. Mnohé západní země pojaly očkování odlišněji než např. ČR (např. začaly více zvažovat očkování nejstarších, kteří již nemusejí vydržet potenciální zdravotní komplikace po vakcinaci). Kdo má rád dítě, musí mu přece dopřát očkování, říká H. Válková. Ale německá komise STIKO trvá na individuálním posouzení prospěchu versus riziko u každého jednotlivého dítěte.

Snad nejvíc negativně na mě působil M. Vácha svou určitou tvrdostí: jednoznačně všechny děti by se měly očkovat. Nepadla ani zmínka o těch, které již měly po jiném druhu vakcinace větší zdravotní problémy (anafylaxe, křeče aj.). Přitom všichni přítomní dobře věděli, že covid-19 drtivé většině dětí nezpůsobuje zdravotní problémy, stačí jen děti učit ohleduplnosti či opatrnému chování vůči svému, někdy zranitelnějšímu okolí.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně, k jejímuž dodržování jsme vázáni, zakotvuje zásadu: zájmy jednotlivce jsou (v oblasti zdravotních výkonů) nadřazeny společnosti, k čemuž podle Rady Evropy patří, že jakýkoli zdravotní výkon spadá do ne/souhlasu dotčeného jedince (nebo rodiče, H. Válková si myslí, že zvláště od 12 let by se dítko mělo k věci vyjádřit), týká se to i preventivních zdravotních výkonů.

Avšak i M. Vácha, od něhož bych přece jen čekala větší vzdělanostní úroveň, zaujal postoj: jednotlivec se musí přizpůsobit společnosti (bez uvážení rozdílných názorů ve společnosti, pro jistotu je ani objektivně nezkoumáme?). Možná to M. Vácha vzal tak, že Bůh rozhodne, zda člověk, resp. dítě vakcinaci přečká bez úhony. Jenže já to vidím tak, že neočkuje Bůh, ale lidé plní chyb a někdy i se střetem zájmů. Stačí si projít životopisy členů orgánů při EMA, které rozhodují o bezpečnosti vakcín - kdo z nich nemá či nedávno neměl (finanční a obdobné) vazby k farmaceutické oblasti? Nebylo by spolehlivější názor členů těchto orgánů konfrontovat s názory na farma-průmyslu nezávislých univerzitních odborníků na vakcíny a související oblasti?

Ne za vše může vakcína jako taková, průběžně u všech druhů nejen očkovacích látek, ale i u léčiv se sem tam něco nepovede: chyba při výrobě (zdraví škodlivá šarže), chyba při skladování a další manipulaci, chyba při aplikaci vakcíny, chyba při diagnostice či zvážení vhodnosti uplatnit vakcínu či lék. Léky se používají mnohem častěji, v širší míře - a právě u nich je nejlépe vidět, že původně velkolepý záměr výzkumníků a výrobců byl nakonec úřady různých zemí stažen z užívání u lidí pro závažné účinky. Stačí sledovat web Státního ústavu pro kontrolu léčiv - průběžná upozornění či varování. (Včera švýcarská televize varovala před respirátorem způsobujícím údajně nezvratné zdravotní škody.)

Zájemce o očkování by tedy měl znát nejen výhody, ale i všechna stěžejní rizika. Německo a další země to řeší celostátně jednotným formulářem, v němž občan před svým podpisem nalezne ty nejpodstatnější informace o potenciálním riziku. ČT opět selhala v objektivizovanějším informování obyvatelstva, v zásadě nás jen poučila o tom, že máme slepě věřit ministerstvu zdravotnictví a jím vybraným odborníkům. Že se pár kroků za našimi hranicemi informace poskytují přece jen poněkud jinak, o tom se Češi nic nedozvědí.

Autor: Vladimíra Bošková | pátek 24.9.2021 10:28 | karma článku: 29.84 | přečteno: 741x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Norsko bez restrikcí

Děti chodí do školky či školy i se soplem u nosu, s horšími příznaky zůstanou doma. Testování doporučeno i očkovaným, když se stav nelepší.

22.10.2021 v 21:05 | Karma článku: 8.56 | Přečteno: 118 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Dánsko bez restrikcí

Děti i dospělí bez roušek a bez covid-pasu. Testování personálu ve zdravotnických a sociálních ústavech. Většinu nových hospitalizací tvoří plně očkovaní od 60 let.

22.10.2021 v 15:09 | Karma článku: 14.53 | Přečteno: 262 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Inteligentní Švédsko

Že by v zimě bylo 5000 infikovaných denně, není pravděpodobné, říká epidemiolog A. Tegnell. Možná tak 2500 případů, ale s menším dopadem na nemocnice než loni. Restrikce zrušeny bez újmy.

21.10.2021 v 14:40 | Karma článku: 20.23 | Přečteno: 443 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Krize s uvozovkami

Ministr A. Vojtěch právě online předvedl "horšící se situaci" v ČR, redaktoři ČT v Evropě našli jen dvě země s podobně "horším" vývojem. Ve skutečnosti jde o další nátlak na neočkované.

20.10.2021 v 18:38 | Karma článku: 31.21 | Přečteno: 781 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vladimíra Bošková

Norsko bez restrikcí

Děti chodí do školky či školy i se soplem u nosu, s horšími příznaky zůstanou doma. Testování doporučeno i očkovaným, když se stav nelepší.

22.10.2021 v 21:05 | Karma článku: 8.56 | Přečteno: 118 | Diskuse

Ivo F. Cilich

QR kód v hospodě

Končící vláda, respektive končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zase začíná vymýšlet hlouposti. Nyní vymyslel, že by měli tzv. "bezinfekčnost" kontrolovat i hospodští. Ale jako vždy to nějak nedomyslel.

22.10.2021 v 20:10 | Karma článku: 23.39 | Přečteno: 468 | Diskuse

Jan Ziegler

Hlásá vlastenectví, ale sloužil okupantům vlastní země

Nejde o nikoho jiného než o spíše pseudohistorika Vlastimila Vondrušku, který před rokem 1989 patřil ke kovaným soudruhům a nomenklaturním kádrům. A samozřejmě srpen 1968 pro něj byl bratrskou pomocí.

22.10.2021 v 16:52 | Karma článku: 26.08 | Přečteno: 737 | Diskuse

Miloslav Závorka

Co si ještě lidé nechají líbit od dosluhující vlády?

Nová pravidla vlády a ministra Vojtěcha je opravdu ukázka arogance moci a snaha škodit jak to jen jde. Je jasné, že zoufalý Andrej udělá, stejně tak jako hradní ruská parta úplně vše, aby se udrželi u moci, a když nic, tak nám

22.10.2021 v 15:34 | Karma článku: 22.45 | Přečteno: 566 | Diskuse

Jaroslav Červenka

Sebevědomí

Komplikovaný termín, ovlivňující celý náš život zásadním způsobem. A také velké zlo v současných trendech řízení a marketingu.

22.10.2021 v 15:24 | Karma článku: 17.38 | Přečteno: 439 | Diskuse
Počet článků 1296 Celková karma 20.62 Průměrná čtenost 789

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz