Sobota 23. října 2021, svátek má Teodor, Theodor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 23. října 2021 Teodor, Theodor

Kdo a kde nesmí do bordelu

17. 09. 2021 10:08:03
Německé spolkové země zavedly šikanu neočkovaných a neuzdravených. Švýcarský politik navrhl zkrátit platnost covid-pasu uzdraveným i očkovaným. Ministr Vojtěch nezná vlastní pravidla?

Včera na ČT24, Události, komentáře (22. hod.): Ministr zdravotnictví A. Vojtěch se při otázce redaktorky (ověřující jeho znalost ministerských opatření proti covid-19) dost kroutil. Nebyl schopen ze sebe vymáčknout údaj o počtu těch, kteří se smějí za určitým účelem setkat bez covid-pasu. Anebo mluvil tak nezřetelně, že mu diváci vůbec nerozuměli. Zčásti tu naopak bodovali dr. V. Válek z TOP 09 a zástupkyně SPD, kteří upozornili na to, že značná část obyvatelstva má protilátky po prodělání nemoci.

Například pokud máme z 50 % populaci proočkovanou a z 30 % uzdravenou, nemusíme se obávat podzimu (takto se budou profilovat i zaměstnanci v různých podnicích, takže i zaměstnavatelé mohou být celkem klidní). SPD upozornila na nespravedlnost, když MZ ČR uznává 6 měsíců imunity po pozitivním PCR testu (který může být i falešně pozitivní), ale neuznává aktuálně ověřené protilátky u lidí bez dřívějšího PCR testu.

Mě by navíc zajímalo, do které škatulky MZ ČR zařadí ty očkované, kteří se nakazili a poté uzdravili: budou stále "očkovaní" nebo "uzdravení"? A podle jaké mezní hodnoty či hodnoty naměřených protilátek MZ ČR u nás spustilo studie k ověření imunity očkovaných a uzdravených? Bude měřit protilátky a hodnotit je zcela jinak než Německo, Rakousko a další země?

Švýcarská redakce 20min.ch citovala člena Národní rady M. Bäumleho (GLP, což jsou "liberální Zelení"), který navrhuje, aby se platnost covid-pasu zkrátila uzdraveným z 6 na 4 měsíce s cílem naočkovat i tyto jedince. Novináři ale dali prostor i oponentovi, basilejskému kantonálnímu lékaři T. Steffanovi: podle něj je nakažení uzdravených během 6 měsíců zcela ojedinělé, nevidí důvod pro zkracování platnosti imunity. Ne-lékař Bäumle nakonec uznal, že pokud by se krátila platnost covid-pasu uzdraveným (kvůli více nakažlivé deltě), pak by se musela krátit délka imunity i očkovaným, z nichž se část rovněž nakazí.

Politik Bäumle podpořil možnost občanů otestovat se na protilátky s tím, že "když se ukáže, že koncentrace protilátek je stále dostatečná, mohl by být covid - certifikát prodloužen o další dva měsíce". Platnost negativního PCR testu by zkrátil na 24 až 36 hodin - tak by se zvýšil tlak na neočkované vč. mladistvých, uvedl. Takže ve Švýcarsku se nejen ředitelka zdravotního úřadu (BAG, psala jsem o tom nedávno), ale nyní i člen Národní rady prořekli, že covid-pas nesleduje primárně ochranu občanů před nákazou, ale že je to prostředek nátlaku na "dobrovolné" očkování, jehož nemají být ušetřeny ani děti, jimž covid-19 na 99,9 % nečiní problémy.

Některým německým politikům zjevně už nestačí rozdělovat společnost na očkované a neočkované či na očkované, uzdravené a otestované, a tak spustili pronásledování těch neočkovaných a zároveň ani neuzdravených. Berliner-Zeitung.de (16. 9.): Od 18. září platí v Berlíně na některých místech pravidlo "2G", to znamená, že do nevěstinců smějí jen očkovaní a uzdravení, nikoli jen negativně otestovaní.

V "bordelech" tedy má být toto nové opatření povinné. Pravidlo "2G" (jen pro očkované a uzdravené, s vyloučením otestovaných) pak mohou svobodně zvolit i restaurace, hotely, divadla, sportovní stadiony apod., ale nemusejí tak učinit. Ovšem berlínské političce za SPD D. Kalayci s odpovědností za zdravotnictví se stala nemilá chyba: v novém opatření "odejmula" rodičům děti (jako jen otestované by s rodiči nesměly jít na řadu míst, musely by zůstat doma). A tak berlínská vláda ze dne na den opatření nově upravila tak, aby děti mezi 6 - 12 roky mohly s testem chodit se svými rodiči, školním dětem stačí test ze školy).

V Berlíně nyní bylo za 7 dní 85,8 infikovaných na 100 000 obyvatel. Nové nařízení jsem ověřila na webu zemského úřadu (Berlin.de): Pokud restaurace, kulturní nebo sportovní provoz zvolí dobrovolně pravidlo "2G", pak to ovšem je závazné i pro personál (nesměl by tu pracovat ten jen otestovaný). Pravidlo "2G" lze zvolit např. jen na určitou dobu (třeba jen pro snídaně, oběd) nebo jen na určité dny v týdnu (zajímalo by mě, jak by se takto v čase proměňoval personál, možná by večeře posílili o ty otestované). Prý nelze oddělit očkované a neočkované prostorově (ve zvláštních místnostech), ale v čase ano, např. ráno vzít do provozu jen očkované, později ty druhé nebo průběžně uplatnit "3G".

Povinné pravidlo "3G" (očkovaní, uzdravení a otestovaní) platí na úřadech, při různých shromážděních (církev, volby aj.), s povinností roušky a odstupů. Nemocniční personál má nosit FFP2 jen při bezprostřední péči o zranitelné, jinak smí mít jen chirurgickou roušku.

Svobodné město Hamburk zavedlo pravidlo "2G" (jen pro očkované a uzdravené) na stadionech. Soukromí provozovatelé (hotely, gastro, fotbalové spolky apod.) si prý mohou svobodně rozhodnout, zda zavedou také "2G", odpadá omezený počet lidí, ale rouška uvnitř zůstává. Děti do 18 let byly z tohoto opatření vyjmuty a rovněž do nevěstinců zde smějí i ti jen otestovaní (Hamburg.de). Jak v Berlíně, tak v Hamburku je toto opatření zvoleno jen na krátké období (např. jen do 25. 9.).

V Hamburku nosí děti roušku až od 7 let a od 14 let může být jen chirurgická rouška. Pravidlo "3G" je závazné, pravidlo "2G" je dobrovolné. Provozovatel by ho musel předem oznámit a musí se vejít do zásad zákona proti diskriminaci (nediskriminovat věk, etnikum, pohlaví apod., politici si ale myslí, že rozdělování občanů na očkované, uzdravené, otestované není diskriminační vč. odepření vstupu otestovaným).

Německým novinářům a právníkům se to ale nezdá. Zabývala se tím např. redakce Tagesschau.de: Kdyby to někdo zažaloval u soudu, pak lze přezkoumat otázky: 1. Lze vycházet z toho, že jsou očkovaní méně nebezpeční? Jasné je, že ani očkování neposkytuje 100% ochranu a riziko, že i očkovaný přenáší virus, není nulové, uvádí redakce podle německého Institutu R. Kocha. Některé studie potvrdily, že infikovaný očkovaný může mít i vysokou virovou nálož (proto se v SRN testují očkovaní s příznaky).

2. Je omezení neočkovaných skutečně nezbytné pro ochranu zdraví veřejnosti?, ptá se redakce spolu s právníky. Právně přípustné je omezení základních práv (vč. práv provozovatelů podniků), když je to nezbytné pro ochranu života a zdraví, což závisí na měnící se míře šíření nákazy, úmrtí a hospitalizací, ev. hodnotě R - faktoru. (Soudci by posuzovali přiměřenost omezení práv lidí ve vztahu k uvedeným kritériím, ovšem ta kritéria jsou v evropských zemích rozdílná: např. užívání roušek či míra ne/přijatelné míry hospitalizací jsou definovány odlišně např. ve Švýcarsku, SRN či Skandinávii.)

Německá média zmiňují, že i některé další spolkové země chtějí "umožnit usnadnění" života pro očkované a uzdravené pravidlem "2G", např. Sasko - Anhaltsko a Sasko, ale provozovatelé restaurací, klubů, akcí si to mohou zvolit samostatně a zrušit roušky a odstupy, ale "2G" by neplatilo pro děti pod 13 let.

Jak patrno, spolkové země k tomu přistupují rozdílně, čímž se zvyšuje právní chaos a politické rozhodování se vzdaluje vědě: bez roušky ve vnitřních prostorách (např. bary) se snadno nakazí i ti očkovaní. Politický subjekt AfD "chce zastavit diskriminaci neočkovaných", např. jejich testování bez příznaků nemoci, nechá covid-pas přezkoumat u Ústavního soudu.

Podle Mdr.de byla již u více než 100 000 covid - případů přiznána "profesní nemoc" (u úrazových pojišťoven aj.); jedna z těchto institucí potvrdila, že přes 10 000 případů (po prodělaném covid-19) bylo uznáno jako pracovní úraz vč. školského prostředí. Mnoho lidí se nakazilo v práci, zvláště ve zdravotnictví, řekl zástupce pojišťovny.

Švýcarská veřejnoprávní televize (SRF.ch): v rámci 600 kontrol covid - certifikátu v Curychu (z 80 % se týkaly restaurací a barů), zavedeného od 13. září ve vnitřních prostorách některých provozů, došlo jen k dvěma pokutám a třem domluvám (či omluvám?). Porušení pravidla covid-pasu obnáší pokutu pro jednotlivce 100 CHF, pro provozovatele až 10 000 CHF.

Někteří občané se s tím smířili, někteří "nadávali". Jeden z hostinských se odvážil protestovat: vyvěsil ceduli "Svobodná zóna - bez covid-pasu". "Mým úkolem není kontrolovat hosty, nejsem policajt." Avšak zradili ho zástupci gastro-podniků (takto se to nemůže řešit), nicméně i oni si posteskli, že 50 % neočkovaných jim bude v provozu chybět a restaurace bude chybět i těm neočkovaným. Už se ukázalo, že lidé mají zájem o venkovní zahrádky při restauracích, kde nemusí mít covid-pas, ale vstoupit dovnitř už mnozí z nich nechtějí.

Zeitpunkt.ch, který si během pandemie zachoval nezávislost i vysokou odbornou a mravní úroveň, včera upozornil na rozsudek Spolkového soudu, který zůstal médii překvapivě nepovšimnut, ač (do jisté míry, ovšem ve Švýcarsku je to mimořádně překvapivé) ruší povinnou mlčenlivost týkající se lékařských záznamů (zdravotní dokumentace). Zatímco my Češi si takřka nevšímáme toho, že do naší zdravotní dokumentace může nahlížet bez našeho vědomí a souhlasu nemalý počet subjektů, Švýcaři až dosud drželi pravidlo, že bez vědomí a souhlasu pacienta nesmí jeho lékař předat informace o zdraví a nemoci nikam dál.

Nyní soud posvětil, že bez souhlasu pacienta může určitý kantonální orgán pro kontrolu kvality zdravotní péče (či kvality výkonu profese lékařů) nahlížet do záznamů. "Zdravotní dokumentace už nepatří pacientům," komentuje Zeitpunkt.ch s odkazem na to, že nyní vláda umožňuje kontrolovat zdravotní stav občanů v rámci opatření proti nákaze. Jde o porušení práva občanů na soukromou sféru (čl. 13 švýcarské ústavy a čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech). Jde i o porušení § 321 švýcarského trestního zákoníku (porušení profesní mlčenlivosti).

Podle Zeitpunkt.ch to souvisí i s ústavní zásadou tělesné a duševní nedotknutelnosti, jejíž platnost vláda během pandemie pozastavila. (ČR má duševní a tělesnou nedotknutelnost člověka zakotvenu mj. v občanském zákoníku, rovněž u nás se nad jejím vyrušením z právního řádu nikdo nepozastavuje?)

Namísto médií se do sporu ohledně práva pacienta a jeho lékaře ponechat zdravotní záznamy jen v jejich rukou pustila renomovaná curyšská psychiatrička C. Wyler ("Konec lékařské povinné mlčenlivosti - chceme to?"), poté se ze strany úřadů podle Zeitpunkt.ch prý setkala s šikanou. (Začátek této kauzy začal v r. 2017, kdy kanton Ticino novelizoval zákon o zdraví, proti čemuž vznesli žalobu 4 lékaři, avšak nyní Spolkový soud podpořil ticinské zákonodárce.)

Redakce Zeitpunkt to uzavřela citátem z židovsko-německé filozofky Hannah Arendt (Prvky a původ totalitní nadvlády). Opatření, která vedou k vyloučení kritiky a možnosti odporu, jsou krokem k totalitarismu.

Autor: Vladimíra Bošková | pátek 17.9.2021 10:08 | karma článku: 21.26 | přečteno: 716x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Norsko bez restrikcí

Děti chodí do školky či školy i se soplem u nosu, s horšími příznaky zůstanou doma. Testování doporučeno i očkovaným, když se stav nelepší.

22.10.2021 v 21:05 | Karma článku: 8.56 | Přečteno: 117 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Dánsko bez restrikcí

Děti i dospělí bez roušek a bez covid-pasu. Testování personálu ve zdravotnických a sociálních ústavech. Většinu nových hospitalizací tvoří plně očkovaní od 60 let.

22.10.2021 v 15:09 | Karma článku: 14.53 | Přečteno: 262 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Inteligentní Švédsko

Že by v zimě bylo 5000 infikovaných denně, není pravděpodobné, říká epidemiolog A. Tegnell. Možná tak 2500 případů, ale s menším dopadem na nemocnice než loni. Restrikce zrušeny bez újmy.

21.10.2021 v 14:40 | Karma článku: 20.23 | Přečteno: 443 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Krize s uvozovkami

Ministr A. Vojtěch právě online předvedl "horšící se situaci" v ČR, redaktoři ČT v Evropě našli jen dvě země s podobně "horším" vývojem. Ve skutečnosti jde o další nátlak na neočkované.

20.10.2021 v 18:38 | Karma článku: 31.21 | Přečteno: 781 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vladimíra Bošková

Norsko bez restrikcí

Děti chodí do školky či školy i se soplem u nosu, s horšími příznaky zůstanou doma. Testování doporučeno i očkovaným, když se stav nelepší.

22.10.2021 v 21:05 | Karma článku: 8.56 | Přečteno: 117 | Diskuse

Ivo F. Cilich

QR kód v hospodě

Končící vláda, respektive končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zase začíná vymýšlet hlouposti. Nyní vymyslel, že by měli tzv. "bezinfekčnost" kontrolovat i hospodští. Ale jako vždy to nějak nedomyslel.

22.10.2021 v 20:10 | Karma článku: 23.23 | Přečteno: 460 | Diskuse

Jan Ziegler

Hlásá vlastenectví, ale sloužil okupantům vlastní země

Nejde o nikoho jiného než o spíše pseudohistorika Vlastimila Vondrušku, který před rokem 1989 patřil ke kovaným soudruhům a nomenklaturním kádrům. A samozřejmě srpen 1968 pro něj byl bratrskou pomocí.

22.10.2021 v 16:52 | Karma článku: 26.08 | Přečteno: 728 | Diskuse

Miloslav Závorka

Co si ještě lidé nechají líbit od dosluhující vlády?

Nová pravidla vlády a ministra Vojtěcha je opravdu ukázka arogance moci a snaha škodit jak to jen jde. Je jasné, že zoufalý Andrej udělá, stejně tak jako hradní ruská parta úplně vše, aby se udrželi u moci, a když nic, tak nám

22.10.2021 v 15:34 | Karma článku: 22.45 | Přečteno: 564 | Diskuse

Jaroslav Červenka

Sebevědomí

Komplikovaný termín, ovlivňující celý náš život zásadním způsobem. A také velké zlo v současných trendech řízení a marketingu.

22.10.2021 v 15:24 | Karma článku: 17.38 | Přečteno: 439 | Diskuse
Počet článků 1296 Celková karma 20.62 Průměrná čtenost 789

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz