Pátek 17. září 2021, svátek má Naděžda
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 17. září 2021 Naděžda

Náhrada újmy po očkování

29. 07. 2021 11:40:23
V komisi při ministerstvu nebude žádný právník? Němečtí advokáti diskutují, zda se nahradí újma očkovaným nezletilým, když tuto vakcinaci stát nedoporučil.

V případě žádosti o odškodnění za újmu způsobenou očkované osobě vakcínou proti covid-19 se v ČR bude postupovat podle zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19 (krkolomný název, obsah této stručné normy č. 569/2020 nic moc neřeší): stát nahradí očkovanému újmu, došlo-li následkem očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví, vytrpění bolestí, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění.

Pro posouzení této újmy a rozsahu náhrady se odkazuje na zákon č. 116/2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním: dojde-li následkem povinného očkování (očkování proti covid-19 je ovšem dobrovolné) k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví; stát se tu hlásí např. k úhradě léčby a péče vč. výdajů v domácnosti, k náhradě duševních útrap osoby blízké očkovanému.

Je tu zmíněna "domněnka" příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním. Bližší měla upravit vyhláška MZ ČR, u níž je otázka, na které druhy újmy po očkování se zde vůbec bude pamatovat, co bude považováno za zvlášť závažnou újmu (a co vše závažného se vyruší) a v jaké míře se bude manipulovat s pojmem vysoce pravděpodobná souvislost újmy a očkování. Kritické je rovněž to, že MZ ČR "může" ustavit komisi pro rozhodování o žádostech o odškodnění, mezi jejímž členy jsem nenašla právníka, pouze ji bude řídit za ministerstvo zdravotnický pracovník, dále tu budou asi dva blíže neurčení lékaři (podle jakého klíče se budou navrhovat a vybírat) a farmaceut.

Kdo neuspěje u ministerstva, může se obrátit na soud.

Zdá se ale, že ani v zahraničí tato oblast možná není zcela v pořádku: úřady jakž takž poskytují informace o hlášení závažných nežádoucích účinků vakcín proti covid-19, ale u počtu uplatněných žádostí o odškodnění jsou "zdrženlivější" či uvádějí, že "ještě nejsou k dispozici všechny informace". Na to zareagoval bývalý představitel právnické fakulty G. Washingtona s tím, že aby veřejnost důvěřovala vakcinačnímu programu, pak by vše mělo být transparentní. Osobně si vyžádal přehled případů žádosti o odškodnění po očkování, ale patrně k 16. únoru dostal jen výsek dat.

Informují o tom např. USA Today (28.3.2021): V USA bylo během prvního měsíce očkování nahlášeno 640 závažných nežádoucích účinků na 13,8 miliónu dávek (podle CDC). Během prvního měsíce vakcinace bylo nahlášeno 113 úmrtí po očkování: ze dvou třetin šlo o obyvatele ošetřovatelských zařízení či zařízení pro dlouhodobou péči a žádné z těchto úmrtí odborníci nevyhodnotili jako způsobené očkováním. O zbývající jedné třetině úmrtí se "decentně mlčí"? Navíc v USA je někdy potíž zjistit přesný údaj o aplikovaných dávkách vakcín k určitému datu (nikoli těch distribuovaných).

USA Today k polovině března ke 120 miliónům dávek vztahuje 106 uplatněných žádostí o odškodnění; více jak polovina z nich se týkala vakcín proti covid-19 (58 žádostí); 15 případů se týkalo ventilátorů (podle novinářů se prý v New Yorku v době silného šíření infekce používala možná nadměrně agresivní forma plicní podpory, lékaři možná podcenili neinvazivní metody). Další žádosti o odškodnění, z nichž první byla uplatněna už loni v září, se týkaly experimentální léčby covid-19 (remdesivir, léky proti malárii aj.).

Podle federálního ministerstva zdravotnictví se ze 106 žádostí o odškodnění některé zamítly, další se šetřily. Podle výše zmíněného amerického právníka (jméno zveřejněno v USA Today), který od úřadů do 16. února dostal přehled 48 případů: z 26 úmrtí prý jen 3 případy byly přiřazeny k očkování, 22 dalších případů představovalo většinou poškození na základě alergické reakce. (Podle CDC bylo postupně nahlášeno téměř 6000 úmrtí, 20 000 očkovaných bylo hospitalizováno, 44 000 potřebovalo lékařskou pomoc aj.; v přepočtu na jeden milión dávek je třeba přiřadit více položek: úmrtí, hospitalizace, anafylaxe, ochrnutí a další. Někteří z dotčených již žádost o odškodnění patrně neuplatní: zemřeli a neměli osobu blízkou - moje pozn. V USA lze jistě argumentovat vyšší úmrtností na covid-19 - byť někdy docházelo i k chybám v péči či v opatření proti nákaze - , v takovém srovnání na cca 500 000 úmrtí "na covid" připadá asi 6 nahlášených úmrtí "po očkování".)

V USA už před spuštěním plošného očkování někteří politici odhadovali (např. republikán L. Doggett), že asi 5000 - 6000 očkovaných patrně bude mít nežádoucí reakce na vakcíny proti covid-19. Asi jeden případ na milión dávek. Ve skutečnosti je to ovšem více, když se sečtou případy úmrtí, anafylaxí aj. Např. Cnbc.com letos v březnu rekapitulovala odškodňování v minulosti za různé typy očkování (proti chřipce, neštovice, obrna), kdy program VICP od r. 1998 vyplatil asi 4,5 mld USD a program CIPC (patrně od r. 2009) 6 miliónů USD. U některých případů se odlišovala škoda způsobená např. očkující osobou. Redakce ukázala ošetřovatelku, která má po očkování proti chřipce - přes léčbu či rehabilitaci - přetrvávající potíže s paží.

Letos v březnu v CBC.ca informovali, že federální program ještě není připraven na vzácné případy krevních sraženin po očkování s AstraZeneca.

Švýcarsko - Beobachter.ch (8.7.2021): Ke 4.6. na 5 miliónů dávek 90 úmrtí a další hlášení podezření na nežádoucí účinky. V r. 2019 (před pandemií) bylo hlášeno 273 vedlejších účinků různých druhů očkování. Za letošních 6 měsíců 10krát více hlášení na 3 milióny očkovaných v krátkém čase. Např. u vakcíny Moderna 90 % očkovaných si stěžovalo na bolesti v paži, u očkování proti chřipce polovina očkovaných. U mRNA vakcín 3krát více hlášené bolesti hlavy a únava, horečka 2krát více, než tomu bylo u očkovaných proti chřipce.

Podle Swissmedic.ch (lékový úřad): na 5 miliónů dávek 12 případů zánětu srdečního svalu (18 - 70 let očkovaných). V Izraeli bylo podle Beobachter na 5 miliónů očkovaných 110 těchto případů. Redakce k tomu uvádí, že riziko pro zánět srdečního svalu roste u mužů 16 - 24 let, a to 5krát až 25krát více, než jak onemocní mladí muži vč. neočkovaných (vycházeli z čas. Science: 3000 - 6000 mladých mužů, většina se uzdravila).

Mimochodem: jak Izrael, tak Švýcarsko počítají nyní s tím, že mají 25 % populace již uzdravených z covid-19 a tedy imunních.

Tématu odškodnění za újmu po očkování se v SRN věnují jak advokáti, tak lékaři. Např. "Lékaři hájící individuální rozhodování o očkování" (Ärzte für individuelle Impfentscheidung) upozorňují na to, že německá komise pro očkování (STIKO) nevydala žádné všeobecné doporučení pro očkování od 12 let (podpořila spíše jen očkování dětí a mladistvých s některými chronickými nemocemi po individuálním zhodnocení jejich osobního prospěchu versus rizika).

To má i právní souvislosti, uvádí zmíněná organizace lékařů: odškodňuje se jen při (státem) doporučeném očkování; pokud takové doporučení pro mladistvé od 12 let nevydají zemské úřady, chybí právní základ pro odškodnění - advokát J. M. Hesse specializovaný na zdravotní právo.

Pokud jde o dospělé, tam mají němečtí advokáti jasno: Stát ručí za doporučené očkování. Zdá se, že německý zákon pamatuje nejen na "zvlášť závažnou újmu", ale i na "zdravotní poškození" vč. renty pro pozůstalé (u renty max. 811 eur za měsíc).

Média sčítají některé škody po vakcinaci. Např. Mdr.de (6.4.2021): Před Velikonocemi měl Institut P. Ehrlicha nahlášeno mj. 31 případů sinus venózní trombózy, z toho 9 případů bylo smrtelných. Ale i rakouská redakce Vienna.at k 15. dubnu informovala: Statistika EMA obsahuje téměř 6000 úmrtí, celkem bylo hlášeno přes 272 000 podezření na vedlejší účinky; v Rakousku bylo ke 2.4. hlášeno 63 úmrtí po očkování. (Mezitím se zvýšil jak počet aplikovaných dávek, tak počet hlášení podezření na nežádoucí účinky vč. závažných, jako je kromě úmrtí hospitalizace či trvalé zdravotní poškození.)

V USA se tím zabýval i Kongres (Crreports.congress.gov, 22.3.2021): u každého druhu očkování se vyskytuje malé procento nežádoucích účinků, nyní podle CDC 21 anafylaxí na 1,9 miliónu dávek; 2 - 5 lidí na 1 milión dávek hlásilo závažné reakce. K 1.3.2021 bylo 551 žádostí o odškodnění (patrně program CICP, nejasné, zda tu zčásti šlo i o nároky z loňska), 6 % bylo kompenzováno.

Podle Wikipedia.org německý Institut P. Ehrlicha v minulosti (před pandemií) registroval za rok v průměru 3000 - 4000 hlášení podezření na komplikace po očkování, z nichž jedna třetina je označena jako závažné. V r. 2016 přes 1000 hlášení podezření na závažné následky po očkování, z nich u 15 úmrtí se neprokázala spojitost s očkováním. Z 53 případů trvalého poškození bylo 24 charakterizováno jako "možná či pravděpodobná nebo nezpochybnitelná" spojitost s očkováním.

Spiegel.de: Mnoho případů podezření na nežádoucí účinky očkování (očkovací látka Pandemrix) se vyskytlo v letech 2009-10 a dalších ve vztahu k prasečí chřipce. V r. 2016 vyčlenilo Švédsko, kdy výzvu vlády, aby se lidé nechali očkovat, uposlechla větší část obyvatel, až jeden milión eur na případ poškození (narkolepsie); ke zmíněnému datu v tomto státu žádalo o odškodnění 475 osob, 311 z nich bylo vyhověno (později nárokovalo odškodnění celkem přes 700 lidí, přes 400 z nich obdrželo satisfakci). V SRN bylo nahlášeno 81 podezření na nežádoucí účinky očkování proti prasečí chřipce, na doporučení úřadů se očkovalo jen 8 % obyvatel. Narkolepsie po očkování se nejčastěji vyskytla u dětí a mladistvých. (Více případů bylo nahlášeno také ve Finsku a Irsku.)

V Německu ani při ručení státu nejsou z odpovědnosti za škodu zcela vyjmuti ani lékaři, ani výrobci vakcín (či léčiv). Lékař nese i nadále odpovědnost za dostatečné informování zájemce o očkování a získání jeho svobodného informovaného souhlasu (Sdružení smluvních lékařů, Kbv.de). Advokáti k tomu podotýkají, že lékař musí nejen sdělit zájemci o vakcinaci všechna známá rizika, ale je rovněž povinen svědomitě nakládat s očkovací látkou, zajistit její správnou aplikaci a uvážit zdravotní stav očkované osoby. V zájmu výrobců je začlenit do informací k produktu upozornění na nežádoucí účinky, ručení by se mohlo týkat případu zatajení podstatné informace.

Lze se obávat, že v ČR přetrvává tendence bagatelizovat možnost poškození ať očkovaných osob, nebo pacientů ve vztahu k jakékoli péči. Prokázat příčinnou souvislost v medicíně je obtížné. Nicméně v této oblasti figuruje i rozhodnutí Evropského soudního dvora z r. 2017, že odškodnění za očkování lze přiznat také bez důkazu, protože lze vycházet z různých známek a souvislostí (např. zdravotní stav před očkováním). Německé soudy si s ověřováním dávají zjevně více práci: neváhají oslovit více nezávislých znalců nebo také pošlou poškozeného na více odborných pracovišť k přezkoumání jeho potíží, příp. porovnají výskyt určitých komplikací po očkování s jinými zeměmi (což se stalo i u narkolepsie).

Kdy ručí za případné škody po očkování zaměstnavatel? Němečtí právníci: Kdyby očkování mohl zaměstnancům nařídit (např. by jim i pohrozil výpovědí), ručil by za škody (Dgbrechtsschutz.de). Bralo by se to jako pracovní úraz.

Autor: Vladimíra Bošková | čtvrtek 29.7.2021 11:40 | karma článku: 16.18 | přečteno: 411x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Kdo a kde nesmí do bordelu

Německé spolkové země zavedly šikanu neočkovaných a neuzdravených. Švýcarský politik navrhl zkrátit platnost covid-pasu uzdraveným i očkovaným. Ministr Vojtěch nezná vlastní pravidla?

17.9.2021 v 10:08 | Karma článku: 10.65 | Přečteno: 170 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Odškodnění za trombózu

Důkazní břemeno někdy přechází na výrobce vakcín, říká německý právník, který zastupuje případy újmy po očkování s AstraZenecou.

16.9.2021 v 9:11 | Karma článku: 19.11 | Přečteno: 467 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Francie: neočkovaní v menšině

Zdravotníci mají čas na povinnou vakcinaci do poloviny října. Ústavní soudci zkritizovali část vládních opatření. WHO: virus tu zůstane zřejmě jako chřipka.

15.9.2021 v 11:10 | Karma článku: 14.82 | Přečteno: 363 | Diskuse

Vladimíra Bošková

První stupeň rizika

Od zítřka v Rakousku platí opatření proti nákaze podle vytížení lůžek. U zemského soudu ve Vídni se budou projednávat žaloby kvůli nečinnosti úřadů loni na jaře v Tyrolsku.

14.9.2021 v 15:37 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 252 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jaroslav Herda

Domácí úkoly od Parlamentních listů jsem nezvládl.

Stát pro mne není nějaký hej nebo počkej. Proto by mě ani nenapadlo ho žádat, aby s těmi volbami počkal až do chvíle, až si budu jistý, že chápu, co se to u nás vlastně děje.

17.9.2021 v 11:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 3 |

Vladimíra Bošková

Kdo a kde nesmí do bordelu

Německé spolkové země zavedly šikanu neočkovaných a neuzdravených. Švýcarský politik navrhl zkrátit platnost covid-pasu uzdraveným i očkovaným. Ministr Vojtěch nezná vlastní pravidla?

17.9.2021 v 10:08 | Karma článku: 10.65 | Přečteno: 170 | Diskuse

Michael Laitman

Starý svět umírá a rodí se nový

Každé léto (z nějakého důvodu bývá bouřlivější než zima) máme pocit, že je to čím dál horší – že jsou horší požáry, horší povodně, a také se zhoršují krize vyvolané člověkem.

17.9.2021 v 7:50 | Karma článku: 17.80 | Přečteno: 222 | Diskuse

Vladimir Rogalewicz

COVID: Kolik procent obyvatel má být naočkováno?

Podle ministerstva zdravotnictví potřebujeme, aby bylo naočkováno 70, 75, nebo možná dokonce 85 % obyvatel. Kolik lidí to ale ve skutečnosti je a jak se k těmto číslům blížíme?

17.9.2021 v 0:48 | Karma článku: 8.28 | Přečteno: 327 | Diskuse

Irena Fuchsová

Nevychovaní spratci v reklamách

Už mi to vadí dlouho, ale nikdy mě to nedokoplo k napsání blogu. Spratkové běhají před kamerou, rodiče jim cpou různé dobroty, spratkové jim je rvou z ruky, zakousnou se do nich, ale aby poděkovali?! Kdepak! To se v Česku nedělá!

16.9.2021 v 22:30 | Karma článku: 41.71 | Přečteno: 3458 | Diskuse
Počet článků 1248 Celková karma 20.87 Průměrná čtenost 799

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz