Pondělí 26. července 2021, svátek má Anna
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 26. července 2021 Anna

Kolektivní imunita v New Yorku?

19. 06. 2021 16:20:18
V parlamentu tohoto státu leží novela zákona, jež by guvernérovi umožnila detenci osob podezřelých z infekční nemoci. Byl ale předložen i zákon proti povinnému očkování.

Celé 20. století, od chvíle, kdy se v USA některý druh očkování uzákonil jako povinnost, se občané znovu a znovu soudí. Nyní se na soudy obrátila více než stovka zdravotníků nemocnice v Houstonu (Texas), která se rozhodla zavést povinné očkování proti covid-19. Ač federální právo tuto povinnost nenařizuje, zdravotníci byli u nižší soudní instance odmítnuti s tím, že nejde o donucení k očkování, že mají volbu - svou vakcinací zajistit bezpečnost pacientů i svých kolegů. Jejich argument, že jde o experimentální a rizikové vakcíny, neuznal.

Právník, který je zastupuje, se hodlá odvolat k vyšší instanci. Nejvíc ho prý šokovalo, že nemocnice postihla (postavila mimo službu) zdravotníky, kteří se během pandemie v první linii starali o nemocné s covid-19.

Medicalxpress.com (r. 2020): ze studie v gesci McGill univerzity vyplývá, že povinné očkování vyžaduje pouze polovina všech zemí (na světě). Studie byla publikována ve "Vaccine". 105 zemí ze 193 (54 %) má v národní strategii pro očkování jako povinnou alespoň jednu vakcínu. Z nich 62 zemí (59 %) má jeden nebo více druhů postihů za nesplnění vakcinační povinnosti, s velkými rozdíly míry postihů. Z 32 zemí s finančním postihem 53 % z nich má jednorázovou pokutu, méně než 1000 USD. Závažnější postihy má 12 zemí, 7 z nich mělo i vězení do 6 měsíců. Výzkumníci uvedli, že by další šetření mělo vyjasnit, nakolik to přináší užitek či poškození.

USA: 50 amerických států sice vyžaduje určité druhy očkování u žáků veřejných (někdy i soukromých) škol, ale neznamená to, že se musejí očkovat všichni studenti. Všech 50 států umožňuje výjimky ze zdravotních důvodů (alergie na jakoukoli součást vakcíny, problémy s imunitním systémem i jiné zdravotní problémy). Ve 47 státech se umožňuje výjimka z náboženských důvodů, v 18 státech navíc i osobní či filozofické přesvědčení.

V lednu 2021 (tedy i v rámci pandemie covid-19) 45 amerických států umožňovalo výjimku z povinné vakcinace z náboženských důvodů, některé ale požadují doklad o příslušnosti k určité církvi. V r. 2019, na základě šíření spalniček, zrušil stát New York výjimku z náboženských důvodů, stát Washington tak učinil u vakcíny MMR (spadají do ní spalničky).

Zatím jsem nedohledala případy, v nichž by se děti očkovaly násilím (ani uložení pokuty), např. stát New York v zákonu o ochraně veřejného zdraví nastavil určité úřední postupy: 14 - 30 dní může do školy docházet i neočkovaný žák, škola či zdravotní úřad (hygienici) nabídnou rodičům čas a místo pro očkování; pokud to odmítnou, mohou s úřady vést další "dialog". Buď seženou potvrzení lékaře o očkování, uzdravení z nemoci či výjimku ze zdravotních důvodů, nebo zvolí domácí výuku, anebo se přestěhují do amerického státu, který umožňuje i nezdravotní výjimky nebo ponechal - na rozdíl od New Yorku - soukromé školství bez povinné vakcinace.

Statistika CDC mě překvapila: neočkovaných dětí v průměru není moc (pokud je ovšem o nich dostatečný přehled, protože se tu ocitají někdy i nelegálně či nejsou pojištěné). V r. 2017 v USA nebylo očkováno 1,3 % dětí, v některých oblastech šlo o 7,1 %. V průměru v letech 2017/18 měly děti ve školkách z 2,2 % výjimku ze zdravotních důvodů u jedné nebo více vakcín, v Oregonu to bylo 7,6 % dětí.

Jak loni během pandemie covid-19, tak dříve při šíření spalniček má New York specificky ztíženou situaci: s metropolitní oblastí má přes 23 miliónů obyvatel a patří k nejlidnatějším v USA i ve světě, i samo město N. Y. je nejlidnatějším v USA, je tu také rušná celosvětová křižovatka pohybu lidí, vč. přítomnosti imigrantů (Čína, Guyana, Mexiko, Rusko aj., 170 užívaných jazyků v městě). Ve statistických přehledech z doby stávající pandemie je vidět nejvyšší nárůst nákazy tam, kde lidé víc žijí stísněně, méně vzdělání, anebo metro. V určité vlně pandemie se tak různorodé obyvatelstvo namačkané na sebe v domech či v dopravě nedalo dostatečně zvládnout.

Demokratický guvernér New Yorku A. Cuomo během loňské pandemie možná utrpěl trauma (v krátkém časovém úseku vyšší počet úmrtí), resp. jeho stranický kolega v parlamentu předložil letos v lednu návrh novely zákona o veřejném zdraví, která by guvernérovi, resp. příslušným úředníkům dala pravomoc za vyhlášeného nouzového stavu (nejspíš se v tu dobu obávali avizovaných variant viru) umístit nedobrovolně na různá místa osobu či skupiny osob infikovaných či podezřelých z nákazy výrazně ohrožující veřejnost.

O této novele dost děsivě napsal blog na Aktuálně.cz J. Tománek se spolupracovnicí, vedle izolace či karantény mělo jít o nucené vyšetření a dokonce i o léčbu či vakcinaci. Na webu newyorského parlamentu (Nysenate.gov) jsem si potvrdila, že návrh byl v lednu předložen do zdravotního výboru; zatím jsem tu našla jen detenci (např. ve zdravotnickém zařízení) při důkazu o nebezpečné infekci bezprostředně významně ohrožující, tyto případy by posuzoval příslušní úředník (komisař) se zdravotním úřadem. Zasahoval by do toho i soud. Neměla jsem zatím čas dohledat celý text, který na sociálních sítích v USA sklidil kritiku, jen jsem si uvědomila, že z infekce důvodně podezřelý jedinec je potenciálně infekční jen určitý čas, u covid-19 např. 10 dní, kritici rovněž postrádali upřesnění návrhu. (Pro srovnání: např. Německo si přes pandemii zachovalo jako základní princip: do vyšetření časově omezená karanténa, ovšem léčba - pokud existuje - či očkování přísluší rozhodnutí dotčeného jedince).

V newyorském parlamentu ale je ze stejného období i protinávrh: očkování proti covid-19 se nesmí stát povinným, záleží jen na svobodném rozhodnutí občana či rodičů u nezletilých nebo zástupce nesvéprávné osoby. (Právě nyní newyorské úřady lákají k očkování 12 - 17leté s tím, že mají naději ev. získat stipendium jako odměnu.)

Newyorská komora advokátů v závěru loňského roku zřejmě tušila guvernérův záměr zkusit prosadit v době nouze razantnější izolaci nakažených či z nákazy důvodně podezřelých (v tomto státu si dovedu představit, jak tu šířili covid-19 např. narkomani, osoby žijící po ulicích, u nichž těžko lze spoléhat na to, že uposlechnou příkaz "být doma 10 dní s příznaky"). Advokáti zveřejnili stanovisko, že než by se uvažovalo o povinném očkování, má se nejprve vyzkoušet dobrovolná vakcinace, zda na jejím základu vznikne kolektivní imunita.

New York se k té kolektivní imunitě podle aktuálního vyjádření guvernéra přiblížil (Health.ny.gov): 70 % dospělé populace má aspoň jednu dávku vakcíny proti covid-19, kolem 60 % dospělých je plně očkovaných, tzn. polovina populace má plnou imunizaci (a to se nezapočetli ti z nákazy již uzdravení!, kteří se ale podle úředních čísel ve větší míře zřejmě nenechali registrovat).

Nyní tedy guvernér oznámil rušení restrikcí; jen u velkých akcí (přes 5000 osob) je třeba prokázat očkování (pak nemusí mít roušku) nebo test (a povinně roušku), odstupy není třeba držet (např. velký koncert). Patrně si guvernér chce naklonit i zdravotníky, takže podepsal předpis, podle něhož ve veřejných nemocnicích vzniknou výbory, které budou zkoumat zatížení personálu (hlavně ošetřovatelských sil), ve dvou výborech budou zasedat odboráři a vedení nemocnice, věnovat se kvalitě péče aj.

Zdravotníci se sami moc rádi neočkují, mají více znalostí o potenciálním riziku, resp. akceptují více vakcíny, jež už byly delší dobu prověřeny. Při pandemii prasečí chřipky v r. 2009 se nechala očkovat méně než polovina zdravotníků. Tehdejší guvernér New Yorku vydal v době nouzového stavu předpis s povinnou vakcinací pro zaměstnance tří typů zařízení (veřejné nemocnice, sociální ústavy, hospic), s výjimkou pro zdravotní kontraindikace. Soud ale tento předpis neuznal, a tak ho guvernér zase zrušil, a to nejen očkování proti prasečí chřipce, ale i očkování proti sezónní chřipce. Nařídil ale personálu nosit roušky.

Msn.com (únor 2021): 40 % úmrtí v USA v souvislosti s covid-19 se týkalo sociálních ústavů, také zemřelo přes 1500 jejich ošetřovatelů, toto povolání se tak stalo v Americe nejnebezpečnějším. Podle CDC se tento personál v prvním měsíci vakcinace proti covid-19 nechal očkovat v průměru ze 37,5 %, klienti ústavů byli očkováni ze 77,8 %. Na začátku února byl personál ve velkých národních ošetřovatelských zařízeních očkován z 61 %, klienti 84 %.

Federální předpisy ve vztahu k infekčním nemocem primárně počítají s izolací a karanténou, neukládají povinné očkování, lze ho ev. vyžadovat od imigrantů. Vakcinaci řeší na základě doporučení příslušných federálních institucí vlastními zákony jednotlivé americké státy. Někdy v nich očkování zdravotníků řeší zákon, jindy jen strategie zdravotnického zařízení. Zákon např. jen určí, že zdravotnická zařízení mají personálu vakcinaci nabídnout. Nebo zákon stanoví, že pokud zdravotník není očkován, nosí při určitých činnostech (či situacích) roušku. Zhruba jde o osm druhů očkování, ale mezi státy jsou rozdíly; vždy se akceptují výjimky ze zdravotních důvodů, někdy i nezdravotní.

Odškodnění, pokud vakcína způsobí poškození či úmrtí, řeší U.S. Court of Federal Claims: jak za poškození, tak úmrtí lze obdržet až 250 000 USD, týká se to asi 12 druhů očkování. Pokud jsou splněny určité podmínky, žadatel neplatí náklady řízení, i když neuspěje; mělo by jít o usnadněné řízení, ale setkává se i s kritikou.

USA nemají k dispozici např. Evropskou úmluvu o lidských právech, vycházejí z ústavy a bohaté judikatury, která odstartovala hned na začátku 20. století, kdy se občan odmítl očkovat proti neštovicím (tehdy dostal pokutu 5 USD, čímž to skončilo). Dnes jsou zdravotní úřady vycvičeny k tomu, aby monitorovaly výskyt závažnějších infekčních nemocí; pokud je to potřeba, přechodně přikážou neočkovaným dětem zůstat doma (jak to dělávají i např. hygienici v Německu, kde je ale očkování dětí kromě spalniček dobrovolné).

John Hopkins univerzita: I kdyby stát dospělým nařídil povinné očkování proti covid-19, musely by zůstat výjimky ze zdravotních důvodů. Všechny americké státy je mají. Vakcíny proti covid-19 jsou méně známé, existuje ve vztahu k nim více obav. Při šíření nákazy mohou zdravotní úřady zajistit izolaci neočkovaných a osob s vysokým rizikem, že se nakazí. Není potřeba zavádět povinnost, pokud se na dobrovolné bázi dosáhne kolektivní imunita. Aby mohl zaměstnavatel vyžadovat očkování, musel by k tomu být zvláštní důvod: práce ve vysokém riziku, v kontaktu s veřejností (výňatek, Jhsph.edu, listopad 2020).

Autor: Vladimíra Bošková | sobota 19.6.2021 16:20 | karma článku: 12.44 | přečteno: 411x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 18.75 | Přečteno: 386 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.52 | Přečteno: 339 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Také Švýcaři protestují

Nelíbí se jim zvýšené pravomoci vlády v době, kdy pandemie není. Nesouhlasí s používáním covid-pasu ve společenském životě. Chtějí referendum.

25.7.2021 v 19:16 | Karma článku: 21.33 | Přečteno: 597 | Diskuse

Vladimíra Bošková

A co Češi?

V Austrálii a ve Francii se včera masivně demonstrovalo proti covid-pasu, proti jeho zneužití k omezování základních práv v situaci, kdy virus nezpůsobuje zdravotní škody.

25.7.2021 v 9:42 | Karma článku: 25.23 | Přečteno: 603 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

František Řehounek

San Francisco, první komunistické město v USA

"A když budete děti potřebovat třeba novou televizi, nebo lyže, půjdete prostě do obchodu a tam si ji vezmete. Bez peněz, ty nebudete potřebovat".

26.7.2021 v 19:15 | Karma článku: 21.96 | Přečteno: 298 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 18.75 | Přečteno: 376 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.52 | Přečteno: 338 | Diskuse

Michael Laitman

Nejen epidemie

Svět se dostal do tak obtížného stavu, který ho donutí přejít ke sjednocení, ať si to přeje, nebo ne. Je nám to vnucováno shora, a pokud se nebudeme chtít sjednotit, sjednocení se stejně začne uskutečňovat.

26.7.2021 v 8:00 | Karma článku: 10.28 | Přečteno: 167 | Diskuse

Hana Dneboská

Cestování s třináctkou

A to nebyl pátek třináctého. A přesto. Kamarádka na cestě do Rakouska. Rodinná idylka, průjezd dé jedničkou pohoda, stotřicet žádná rychlost, sjezd z dálnice, pohoda končí. Průšvih.

26.7.2021 v 7:00 | Karma článku: 11.13 | Přečteno: 382 | Diskuse
Počet článků 1161 Celková karma 17.19 Průměrná čtenost 815

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz