Pondělí 26. července 2021, svátek má Anna
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 26. července 2021 Anna

Kdyby hloupost nadnášela

12. 06. 2021 14:27:20
Škoda, že nežije Václav Havel, protože ten by dnešním českým diktátorům řekl, že v současnosti v Evropě ani v ČR už není pandemie.

Konec pandemie covid-19 má ohlásit WHO, jenže by to měla udělat zvlášť pro západní civilizaci a zvlášť pro třetí země. Jinak bude české ministerstvo zdravotnictví patrně ještě několik let omezovat naše základní práva a svobody mimo ústavu a mezinárodní konvence výlučně na základě pandemického zákona.

Pandemie je epidemie extrémně velkého rozsahu zasahující do více kontinentů, jde o výskyt (určité) nemoci s vysokou incidencí na velkém území (Wikipedie).

Epidemie znamená prudký růst výskytu onemocnění za určitou dobu a v určité populaci. Aby výskyt nemoci bylo možno označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst oproti dosavadnímu výskytu nemoci (Wikipedie).

Pro vyhlášení epidemie chřipky v ČR musí být 1600 - 1800 nemocných na 100 000 obyvatel. Nových případů covid-19 během sedmi dnů je u nás nyní pod 15 případů na 100 000 obyvatel; v pátek se u nás zachytilo za celou ČR 180 případů (v tom asi 20 dětí, proto je testováním stále obtěžujeme i na letních táborech v přírodě!), na JIPkách je 24 covid - pacientů. Za den umírá méně než 10 lidí (Novinky, Lidovky). A přesto po nás chtějí test např. kvůli kultuře nebo sportu.

Právnička Jana Z. Hamplová na stávající diktátorské počínání české vlády napsala úžasně chytrý blog na Aktuálně.cz s tím, že dnes se v ČR nejedná ani o pandemii, ani o epidemii, různá v současnosti i jinak nesmyslná opatření vlády (MZ ČR) obcházející ústavu a mnoho zákonů by měla být okamžitě zrušena (a měla by to pochopit také opozice).

Paní Hamplová porovnala stávající hysterické chování v ČR s r. 2009, kdy se u nás v souvislosti s výskytem prasečí chřipky očekávaly až dva milióny nemocných ("komplikovaná" chřipka, také by vyžadovala někdy dýchací přístroje), tehdejší hlavní hygienik počítal s přizpůsobováním různých opatření aktuálnímu vývoji, ovšem výskyt nemoci nakonec ustoupil, (v ČR) i bez očkování aj. Média ani byznysmeni si tehdy moc nevšimli svých příležitostí, jen tu a tam.

Od paní blogerky jsem si opsala její podtitulek: Výchova k poslušnosti v Čechách a na Moravě aneb pravda a láska mají půlnoc. Já jsem si zase vzpomněla na dr. Štrosmajera (Miloše Kopeckého), který v českém televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl: Kdyby hloupost nadnášela...

V r. 2009 ještě žil prezident Václav Havel. Byl by jistě mezi těmi, kdo by se ozval při pokusu vládních či i dalších politických činitelů oklešťovat základní práva a svobody občanů nepřiměřeným až svévolným způsobem. A ozval by se proti lhaní občanům. Patrně by se i ozval ve chvíli, kdy někteří vládní činitelé loni na podzim blokovali včasná, účinnější a krátkodobá opatření proti nárůstu další vlny infekce - kdyby je včas, s využitím západních poznatků zvolili, mohli jsme ušetřit část lidských životů a lockdown by se nevlekl tři čtvrtě roku.

Doktorka Hamplová vyjmenovala kolem 15 stručných, ale zcela jasných bodů, v nichž česká vláda prokázala svou neschopnost: vnutila všem bez rozdílu - a tím často kontraproduktivně - různá opatření, která přinejmenším zčásti občanům spíš škodila než prospěla. Například si česká vláda (bohužel s pomocí opozice) udělala obětního beránka ze škol, přitom podle německého Institutu R. Kocha (RKI) školy nehrají v pandemickém vývoji žádnou významnější roli. Něco jiného by podle mě bylo nařídit větším školákům roušky v MHD, ale základní školy mohly být v provozu častěji (jak se ukázalo v mnoha západních zemích).

Lidé mohli za určitých opatřeních chodit do přírody, sportovat tam, zvláště ve venkovních prostorách mohla existovat i kultura apod. Chodit v odstupech do galerií atd., i to převážně mohlo zůstat zachováno.

Na začátku letošního roku se Evropa začala bát tzv. britské mutace (virová varianta alfa); pomiňme, že UK o ní věděla (a měli o ní vědět i čeští odborníci) už od poloviny loňského roku. V takové chvíli by občan možná pochopil i některé - ovšem cílené, nikoli bezbřehé - testování bezpříznakových osob. Ovšem podle poznatků RKI k analýzám, které virové varianty se nacházejí na daném území, nakolik se snadno přenášejí, zda ne/způsobují více vážnějších forem onemocnění, úplně stačí dát do kvalitní laboratoře (nikoli nekvalitní) vzorky od příznakových osob nebo osob po kontaktu se skutečně nakaženým jedincem. Osoby bezpříznakové by se mohly - podle RKI - testovat jen převážně dobrovolně, pokud vůbec (němečtí odborníci plošné testování bezpříznakových nedoporučovali, jen učinili malý úkrok, protože někteří politici prosazovali možnost dobrovolného testování celého národa).

Německý RKI si vystačí se zhruba 10 % vzorků odebraných převážně příznakovým jedincům, a to celý letošní půlrok, kdy se do Německa dostaly všechny další varianty viru, podvarianty, mutace. Nemusí se testovat celý národ, už proto, že u většiny probíhá covid-19 bez zdravotních problémů, také se po jarním krátkém růstu míry nákazy ukázal postupný úbytek této nákazy: nemocnicím klesal počet pacientů, úmrtí začalo ubývat. RKI k tomu dnes říká, že zatím je třeba být stále připraveni na ev. znovu-užití některých vyzkoušených opatření, kdyby se přece jen ještě něco dělo (konec léta, začátek září, spíše ev. lokální výskyt nových případů nemoci).

Nyní doporučuje v zásadě jen hygienu, odstupy, větrání vnitřních prostor, sebeizolaci osoby s příznaky, ochranu zvlášť ohrožených jedinců (nikoli jejich plnou izolací v ústavech). Také RKI si samozřejmě přeje pokud možno přerušit cirkulaci viru v populaci, pokračovat v očkování, vedle toho se ale systematicky věnuje i ověřování, nakolik už německá populace covidem prošla - podle šetření u dárců krve (18 - 74 let) plus dosavadní míra očkování se protilátky prokázaly téměř u 20 % z tohoto vzorku populace. (K čemuž je třeba - podle mě - vedle zdravých dárců krve, kteří jistě dbají na své zdraví a chovají se ukázněně, ještě přičíst i ty méně ukázněné, kteří svůj covid-19 ani nikam nehlásili. Jak u nás, tak v různých západních zemích odborníkům v odhadech vychází nejméně dvojnásobný počet přirozeně imunních občanů po prodělání nákazy, v ČR by mohlo jít nejméně o 4 milióny lidí uzdravených z covid-19, oficiálně máme asi 1,8 miliónu).

Odborníci RKI uvádějí: Všechna opatření (jež v současnosti platí či již byla zrušena, ale jsou připravena ev. pro podzim) je třeba průběžně přezkoumávat, zda jsou přiměřená. Měla by být dále zachovávána jen tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud nepřevažují jejich negativní důsledky, s minimalizací nechtěných dopadů na společnost.

Pro kontrolu (nad covid-19) prostřednictvím dohledávání kontaktních osob a odtížení pracovnišť intenzivní péče by se podle RKI mělo usilovat o sedmidenní incidenci pod 10 případů / 100 000 obyvatel a podíl pacientů s covid-19 vyžadujících intenzivní péči pod 3 %. V ČR je to podle všeho již splněno ve většině lokalit.

Avšak zatímco Německo postupuje podle "normálních" opatření vyplývajících ze zákona o infekčních nemocech, v ČR se resortní ministr stále ohání pandemickým zákonem, ač nyní v Evropě pandemie není.

S neutěšeným stavem věcí v ČR vč. vyrušení různých zákonů (např. práva občana nesouhlasit se zdravotním vyšetřením, zvláště když nemá příznaky nemoci) se u nás bohužel svezli i někteří soudci, kteří "ruší" některá opatření MZ ČR až tehdy, když už jsou nahrazena jinými, bohužel podobně svévolnými (vědecky ani právně nepodloženými). Například pronásledovat děti při letním pobytu v přírodě PCR testy (někdy jde o bolestivý výkon v nosohltanu, západní země se snaží toho ušetřit zvláště menší děti, u nichž se zpravidla ani nevyskytuje analyzovatelná virová nálož)! Při mizivé nákaze v lokalitách.

Stejně tak by ministerstvo nejspíš nebylo schopno odpovědět na otázku, proč bylo třeba letos několik měsíců nuceně testovat bezpříznakové zaměstnance, kteří např. pracovali osaměle v dílně, nebo dva či tři z nich s možnými rozestupy a větráním, nebo traktoristu na poli bez kontaktů s jinými osobami či prořezávače větví stromů atd. Pokud si snad MZ ČR při zavedení povinného testování bezpříznakových zaměstnanců vzalo za vzor Rakousko, pak si mělo všimnout, že tam se to týkalo jen některých vybraných pracovních činností s pravidelnými delšími a užšími kontakty s veřejností. Nešlo o celý rakouský národ.

Je při nákaze pod 15 případů na 100 000 obyvatel (v mnoha lokalitách jde o nulu) PŘIMĚŘENÉ požadovat po občanech test kvůli kulturnímu či sportovnímu zážitku či kvůli nedělnímu rodinnému obědu na restaurační zahrádce?

Paní doktorka Hamplová správně připomenula otázku kvality v ČR používaných testů, já bych dodala i otázku ověření jejich zdravotní neškodlivosti. V Německu si tu práci s tím dali, nevěřili jen datům výrobců: uznávají ty, které si prověřili a které jsou na seznamu Institutu P. Ehrlicha (např. vyloučili určitý čínský test). Podle RKI i negativní výsledek PCR testu - s kvalitním odběrem i kvalitní analýzou - platí jen v okamžiku jeho provedení, ale ani on nemá stoprocentní spolehlivost; u antigen-rychlotestů se rozšiřuje škála nespolehlivosti, spolu se samotesty (prověřenými) by je RKI toleroval jen v uváženě definovaném prostředí (např. jen pro vlastní domácí potřebu nebo před vstupem do sociálního ústavu, ale radši s dodržením odstupů apod.).

Pokořujeme obyvatelstvo nuceným testováním i v lokalitách s nulovou nákazou, vytahujeme jim z kapes peníze - jde tu fakt o veřejné zdraví, anebo o byznys některých jedinců?

Nová vláda po podzimních volbách by si měla zajistit odborníky, kteří budou ochotni a schopni aplikovat odborně uvážená doporučení německého RKI (nestane se chyba): které vhodné opatření v které lokalitě za jakých podmínek, podíl prostředí (pracoviště apod.) na celkové epidemii, nebo zda v určitém prostředí hrozí závažný průběh nemoci, zda konkrétní opatření v určitém prostředí ovlivňuje šíření nákazy plus ne-covidové efekty (např. izolace seniorů či dětí může mít horší následky než volba jiného opatření).

Není obchod jako obchod, německý RKI mj. velmi dobře rozlišuje, v kterém a proč více či méně hrozí nákaza, za jakých situací, za kterých opatření, např. krátký nákup s odstupy a větráním versus číšník v nočním baru nebo kancelář versus pokladní v samoobsluze. Snad i čeští politici nakonec pochopí, co je či není vhodné, ne/účinné nebo ne/přiměřené. Pokud se mezi sebou začnou přít nebo budou konfrontováni různorodými či protichůdnými přáními podnikatelů aj., nechť radši zvolí doporučení německého RKI, nebudeme pak na tom hůř než Německo. Ani co do počtu mrtvých, ani co do právního prostředí (některé spolkové země sice taky na chvíli zvolily i sporná opatření, avšak oproti ČR v menším rozsahu).

Autor: Vladimíra Bošková | sobota 12.6.2021 14:27 | karma článku: 27.19 | přečteno: 829x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 18.11 | Přečteno: 369 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.52 | Přečteno: 337 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Také Švýcaři protestují

Nelíbí se jim zvýšené pravomoci vlády v době, kdy pandemie není. Nesouhlasí s používáním covid-pasu ve společenském životě. Chtějí referendum.

25.7.2021 v 19:16 | Karma článku: 21.33 | Přečteno: 596 | Diskuse

Vladimíra Bošková

A co Češi?

V Austrálii a ve Francii se včera masivně demonstrovalo proti covid-pasu, proti jeho zneužití k omezování základních práv v situaci, kdy virus nezpůsobuje zdravotní škody.

25.7.2021 v 9:42 | Karma článku: 25.23 | Přečteno: 603 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Bartoň

Britský experiment?

Zaslechl jsem cosi o „britském experimentu“, tj. rozvolnění všech restrikcí ve Velké Británii. Je to ale přesně naopak. V experimentu s našimi životy pokračují ty vlády, které i za současné situace omezují náš život.

26.7.2021 v 8:00 | Karma článku: 31.76 | Přečteno: 757 | Diskuse

Ondřej Šebesta

Právo na obranu se zbraní v ruce

Valná část obyvatelstva (včetně mě) má totiž pocit, že zákon stojí na straně agresora, který přišel loupit, unášet, či zabíjet a že my, slušní lidé, se nemůžeme bránit, protože bychom sami riskovali trest.

26.7.2021 v 7:00 | Karma článku: 7.53 | Přečteno: 330 | Diskuse

Zdeněk Bárta

MY Očkovaní : ONI Neočkovaní. Vyhráváme!?

Kdo? No přece MY - očkovaní. Je to dlouhý boj. Protivník je silný. Strach zabalený do frází o svobodě. Fake news. Hloupost a sobeckost. Kdo z nás vůbec naskočil do tohoto boje jako první? Byl to James Phipps. Nevíte kdo to byl?

25.7.2021 v 16:02 | Karma článku: 36.16 | Přečteno: 3933 | Diskuse

Jiří Strašek

Začíná hon na čarodějnice?

Očkování proti COVID 19 hýbe současnou společností. Očkovaní jsou zvýhodňováni, neočkovaní začinají být dehonestováni.

25.7.2021 v 14:43 | Karma článku: 20.79 | Přečteno: 451 | Diskuse

Jan Ziegler

Ruské vedení si vymýšlí špionážní kauzy a zneužívá justici

Tvrdí to poradce šéfa Roskosmosu Ivan Safronov, který je už více než rok ve vazbě kvůli obvinění ze špionáže pro Českou republiku. Masivní zneužívání justice v Rusku mu dává za pravdu.

23.7.2021 v 17:12 | Karma článku: 19.26 | Přečteno: 339 | Diskuse
Počet článků 1161 Celková karma 17.19 Průměrná čtenost 815

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz