Úterý 15. června 2021, svátek má Vít
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 15. června 2021 Vít

Elektronizace zdravotnictví

9. 06. 2021 11:09:02
Poslanci rozhodnou, zda do stávající živelnosti nakládání s osobními daty pacientů přidají ještě další protiústavní prvky.

Už dnes funguje v českém zdravotnictví více než 12 národních registrů s osobními údaji pacientů (zákon o zdravotních službách). Bez vědomí a souhlasu občanů se v nich vedou informace např. o umělých endoprotézách, o zákrocích na srdci, o hospitalizacích, umělém oplodnění či o užívání drog. Existuje dokonce registr pitev, v němž jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci zemřelé osoby.

V minulosti jsem proti těmto registrům, do nichž proudí od lékařů údaje o pacientech v neanonymizované či nekódované podobě a bez souhlasu občanů, protestovala jako novinářka odborného zdravotnického časopisu. Znala jsem západní zákony, které tohle nedovolují: např. německý registr onkologicky nemocných (nikoli centrální, ale na úrovni spolkové země) je podmíněn souhlasem občana a i tak se data musejí před vstupem do registru zakódovat. Německý registr je situován k nezávislé odborné instituci, nikoli k politickému úřadu (ministerstvu). U nás je vše pod střechou MZ ČR a jemu podřízenému ÚZIS. A tak tomu má být u nás i do budoucna pod pojmem elektronizace zdravotnictví.

Pokud jde o již fungující zdravotnické registry vytvářené bez vědomí a souhlasu pacientů s jejich osobními údaji, pak z nich uniklo jen několik málo občanů: neměly by tu být vedeny rodičky, které při porodu požádaly o utajení své totožnosti.

Pokud jde o registr uživatelů drog (léčba závislých je mimořádně podmíněna důvěrou pacienta k lékaři s tím, že bude chránit jejich soukromí, ale totéž by se týkalo i např. psychiatrické péče), pak: v registru jsou zpracovávány osobní údaje k identifikaci vícečetných záznamů o tomtéž pacientovi podstupujícím péči u různých poskytovatelů zdravotních služeb (rodné číslo); u jiných forem péče se uvádí identifikátor, který definuje správce registru (ÚZIS na MZ ČR). V případě substituční léčby jsou osobní údaje po 5 letech od úmrtí anonymizovány, v případě ostatních drogových léčeb se zpracovávají jen anonymizovaná data.

Až na to, že např. v Německu či Rakousku by takovýto centrální registr při ministerstvu vůbec nemohl vzniknout (v nedávném příspěvku k Rakousku jsem zmínila jejich systém elektronické zdravotní dokumentace ELGA, k němuž se lidé mohou hlásit dobrovolně a není situován v budově ministerstva, tento úřad spolu s pojišťovnami jen kontroluje plnění zákona, zda systém funguje tak, aby nikdo nepovolaný nemohl prolomit bezpečnost dat, nelze se tu "hrabat" v datech pacientů bez jejich souhlasu).

Už u zdravotnických registrů, k nimž měl výhrady i český ústavní soud, založených zákonem o zdravotních službách se projevil lobbismus některých skupin lékařů s rozdílnými názory: např. data v registru hospitalizovaných budou anonymizována po 25 letech, v registru reprodukčního zdraví až po 30 letech atd. Proč nebyly osobní údaje anonymizovány ještě před vstupem do registrů, již na úrovni lékařů, jak tomu bývá v západních zemích (pokud je vůbec určitý registr povolen, nezávisle na zdravotní dokumentaci a elektronizaci)? Namísto opožděné anonymizace by - podle západních norem - po určité době mělo dojít k vymazání již anonymizovaných údajů, zvláště na žádost pacienta.

Západní zákony výslovně určují, že statistiky, analýzy pro zdravotní politiku ministra se provádějí na základě anonymizovaných údajů, stejně tak výzkum odborníků, kteří mohou získat větší upřesnění jedině se souhlasem pacientů. Pro tyto účely totiž stačí znát např. počet určitých zdravotních výkonů s určitým výsledkem, ev. počet mužů a žen určitého věku (bez jejich jmen), kód okresu apod.

Tento nestoudný vstup do soukromí občanů v ČR se u zákona o zdravotních službách vázal původně na ministra za ODS, avšak zalíbil se i všem dalším ministrům zdravotnictví (pod tlakem lékařské lobby) napříč politickým spektrem, naposledy se projevil postupně i u ministrů za ANO (Vojtěch, Blatný aj.), kteří chtějí tuto záležitost posvětit a završit zákonem o elektronizaci zdravotnictví (sněmovní tisky 1163, 1164).

V minulosti se zdravotnickým pracovníkům nezdál registr vedený o nich samých: skupina senátorů se obrátila na Ústavní soud a ten konstatoval, že registr zdravotnických pracovníků je v rozporu s jejich právem na INFORMAČNÍ SEBEURČENÍ podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Příslušná ustanovení zrušil a dodal, že tyto principy se mají vztahovat na celý Národní zdravotnický informační systém (patrně tedy i na pacienty).

Nález ústavního soudu jsem ještě nestihla vyhledat, mám ale za to (podle důvodové zprávy MZ k zákonu o elektronizaci zdravotnictví), že zdravotníkům se nelíbilo zveřejnění některých jejich údajů, čili nyní MZ ČR jejich data učiní neveřejnou záležitostí.

Podle západních zákonů ale veřejnost má právo na hodně dat o poskytovatelích zdravotní péče, aby si lidé mohli ověřit jejich kvalifikaci aj. (některé země zveřejňují ještě více dat o lékařích aj., vč. disciplinárních postihů, např. UK). A dále: pacienti by měli mít - podle západního chápání ochrany soukromí - právo také na to, aby bez jejich výslovného souhlasu neměl přístup k jejich údajům takřka nikdo, kromě jimi aktuálně zvolených poskytovatelů péče, kromě jejich pojišťovny, nebo lokálního hygienika v určitých okolnostech apod. U pacientů se nejedná o zveřejňování (na webu instituce), ale jde o to, že v neveřejném elektronickém vedení jejich zdravotní dokumentace musejí mít v zásadě jen oni sami v ruce klíč k přístupu k datům.

Občan jako takový, naladěný na digitální svět, by jistě uvítal, aby nemusel sem tam přenášet části okopírované zdravotní dokumentace, aby tam, kde potřebuje něco vyřídit, jen aktuálně sám umožnil zpřístupnění dokumentu vedeného u jeho lékaře. Tak to ale nezamýšlí ministerstvo. Tyhle záruky nedává v návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví a novele zákona o zdravotních službách.

Z napsaných paragrafů vyplývá snad jen to, že by si mohl výslovně zakázat předávání částí své zdravotní dokumentace do jiných členských států EU, pokud by se ovšem vůbec dověděl, že někdo z ciziny jeho údaje požaduje. Nanejvýš by pacient mohl udělit oprávnění svému zástupci, aby za něho mohl do něčeho nahlížet. Slibuje se taky, že pacient bude moci sám nahlížet do dat, ale jen v rozsahu těch o něm vedených (dozví se vůbec, kdo všechno kdy co nahlížel bez jeho souhlasu?).

Práva pacientů, o nichž se má zřídit speciální registr (registr více než 10 miliónů občanů, tady už nejde jen o zdravotní dokumentaci, jež by směla být nahlížena výlučně ošetřujícím lékařem a pacientem), jsou velmi odbyta. Víc se tu píše o oprávnění poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, orgánů veřejného zdraví, statistického ústavu či SÚKL nahlížet, ukládat si zde zdravotní dokumentaci apod., aniž by to bylo vázáno na souhlas pacientů.

Registr kmenových údajů pacientů (§ 23) - zdravotní služby v rámci veřejného zdravotního pojištění - bude sloužit k identifikaci pacientů, čemuž je uzpůsoben rozsah vedených údajů: údaje identifikační, kontaktní, komunikační, u koho je pacient aktuálně přihlášen, po změně poskytovatele by šlo o "nesprávný údaj"... Budou tu rodná čísla, číslo pojištěnce, adresa, nesvéprávnost aj.

MZ nevylučuje zneužití identifikátorů zdravotníka a pacienta ani kybernetický incident, ale předpokládá, že se OMEZÍ záměna neověřených identit...

V řadě západních zemí jsem si ověřila, že neexistuje centrální databáze pacientů (jejich vyšetřování a léčba) a už vůbec ne s osobními údaji a už vůbec ne při ministerstvu zdravotnictví. Digitalizace českého zdravotnictví by podle mě měla pouze technicky umožnit propojování lidí a institucí s vědomím a souhlasem dotčené osoby, nikoli nucený sběr osobních a zdravotních dat o celém národu, duplicitně vedle zdravotních pojišťoven a dalších subjektů (např. u SÚKL si občan má právo zakázat ukládání dat o jemu předepsaných lécích) a jejich masivní využívání bez kontroly jednotlivými občany.

"Vtipné" je, že v ČR bude ministerstvo (a ÚZIS) kontrolovat samo sebe, zda se neprohřešuje proti zákonu (navíc hodně špatně sepsanému); s osobními daty budou moci nakládat zaměstnanci MZ nebo i jen k tomu najatí externí pracovníci. Ministerstvo / ÚZIS budou moci "nesprávné" údaje opravovat, aniž by bylo zaručeno vypořádání ev. námitek či uložení původního údaje (pokud by měl podstatný význam). Budou se tu evidovat identifikátory mj. pacientů.

Údaje v registru poskytovatelů péče se mají uchovávat 10 let po jejich úmrtí. Údaje v registru pacientů 50 let po jejich úmrtí.

V minulosti, naštvaná ze založení prapodivných národních zdravotnických registrů ke sledování různých zdravotních výkonů u pacientů i s jejich jmény, jsem se dotázala ÚZIS, která data vede o mně. Protože jsem převážně zdravá osoba, sdělili mi, že žádná (možná tehdy měli jen hospitalizace, nikoli ambulantní výkony, např. ošetření bolavého zubu). Takže jsem neměla příležitost uplatnit soudní žalobu proti českému státu ve smyslu nadměrného, nesmyslného, nepřiměřeného zásahu do mého soukromí - ministerstvo ani ÚZIS mi zdravotní péči neposkytují ani nehradí, tak proč by o mně měli vést údaje?

Pokud výše uvedené nepochopí sněmovna ani senát, bude tu žalobu muset zkusit některý z rozzlobených občanů, který víc stůně.

MZ ČR tvrdí, že není v rozporu s různými mezinárodními předpisy k ochraně osobních údajů a soukromí občanů, ale jsem přesvědčena, že tu je ohromný rozpor.

Autor: Vladimíra Bošková | středa 9.6.2021 11:09 | karma článku: 10.81 | přečteno: 195x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 11.99 | Přečteno: 269 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 375 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Očkování zcela jinak

Švýcarským soudům ani úřadům nepřísluší rozhodnout o povinnosti očkování. Co nejstrašnějšího zažili Švýcaři během pandemie?

13.6.2021 v 19:39 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 416 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kdyby hloupost nadnášela

Škoda, že nežije Václav Havel, protože ten by dnešním českým diktátorům řekl, že v současnosti v Evropě ani v ČR už není pandemie.

12.6.2021 v 14:27 | Karma článku: 27.06 | Přečteno: 815 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Richard Peterka

Jak souvisí covid s CO2?

Kdo rozhoduje o tom, čemu se bude říkat dezinformace? Podle čeho se takoví lidé ve Facebooku, Google, Seznamu či v redakcích médií asi rozhodují?

15.6.2021 v 9:00 | Karma článku: 17.73 | Přečteno: 168 | Diskuse

Štěpánka Bergerová

K čemu je dobré pohlaví …

Sněmovna před necelými čtrnácti dny sice schválila novou podobu občanských průkazů, ve kterých zůstane označení jste-li muž nebo žena, tím ale pohlavní debata v parlamentu zdaleka neskončila.

14.6.2021 v 22:08 | Karma článku: 30.57 | Přečteno: 571 | Diskuse

Ladislav Větvička

V srdcu jaderne valky

Su vikendy, kdy se člověk ocitne v jakemsik kolotoču dějin, aniž by to planoval. Su to zvlaštni okamžiky. Fajne, hezke a pěkne.

14.6.2021 v 19:45 | Karma článku: 40.26 | Přečteno: 3224 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 11.99 | Přečteno: 269 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 375 | Diskuse
Počet článků 1097 Celková karma 15.58 Průměrná čtenost 827

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz