Úterý 15. června 2021, svátek má Vít
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 15. června 2021 Vít

Zavádíme policejní stát?

8. 06. 2021 11:39:02
Nemám na mysli hnutí Přísaha R. Šlachty, jemuž fandím, ale zákon o ochraně veřejného zdraví, kdy se ptám, proč ho schválila i část opozice.

Blogerka Dora Veselá ve dvou příspěvcích (Černý kašel a Jménem zákona: zaočkujte se) upozornila na velmi závažnou skutečnost: ministerstvo zdravotnictví mj. v zákonu o ochraně veřejného zdraví posílilo pod záminkou boje proti infekčním nemocem totalitní podobu hygienických stanic. A tím pádem i lékařů, na něž se hygienici obrátí kvůli nucenému očkování občanů, zvláště dětí. Zároveň jsou zvolenými právními formulacemi děti odejmuty svým rodičům.

Namátkou jsem se podívala na několik paragrafů Hlavy III: Předcházení riziku a šíření infekčních nemocí (zhruba §§ 45 - 50, na víc jsem neměla žaludek, ocitla jsem se v době před listopadem 1989).

Kdyby tato ustanovení znal Evropský soud pro lidská práva (patrně se spokojil jen s ujištěním ministerstva zdravotnictví, že nikdo se v ČR neočkuje násilím, pouze se uloží nějaká symbolická pokuta neposlušným rodičům), možná by vyřkl odlišnější rozsudek, když se k němu dovolávala skupina českých rodičů. Ne všichni byli zásadními odpůrci očkování, někteří jen chtěli individuálnější přístup (ev. si zvolit, kterou vakcínu ano, kterou ne, věk dítěte apod.). Nicméně ve veřejném sdělení soudci konstatovali, že v ČR se děti neočkují násilím.

Avšak ze zákona, o němž je tu řeč, vyplývá něco zcela jiného:

Poskytovatelé zdravotních služeb (např. lékaři) jsou povinni provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, příp. pasivní imunizaci fyzických osob. (Žádné očkování přitom není výslovně v zákonu uvedeno, pouze se odkazuje na podzákonný předpis, což nebývá zvykem v západních zemích. Ministerstvo si tak u nás může s druhy očkování libovolně nakládat, aniž by nějaký zákon řešil legitimitu nějakého odborného orgánu, který cosi ministrovi doporučí.)

Při výskytu infekční nemoci (nebo podezření na ni) jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni nařídit izolaci. (To je přesně podle komunistického režimu, kdy každý komunistický pohlavár kraje měl své prokádrované ředitele tehdejších OÚNZ - nemocnic, poliklinik, ti zase prokádrovali primáře apod., s vlivem na chování lékařů, čili totalitní režim věděl, že každý lékař je v podstatě jeho prodloužená ruka, stačí nařídit lékaři, nemusí se tím obtěžovat úřad, a už vůbec nebylo právo dovolávat se přezkoumání u soudu. Izolaci může v západní zemi sice doporučit lékař, ale rozhodnutí o ní přísluší zdravotnímu úřadu - hygienické stanici - jako správnímu úřadu, s nímž lze jednat příp. o námitkách a pak se odvolat k soudu. Na Západě. V ČR s tím ministerstvo moc nepočítá.)

Opět ze zákona: Cizinec s delším pobytem v ČR než 90 dnů je povinen se podrobit (blíže neurčenému) očkování. (Troufneme si na třetí země? Např. na Rusa a Číňana? Na německého či britského občana asi těžko.)

Zákon: Fyzická osoba je povinna podrobit se vyšetření imunity (odolnosti); pokud má imunitu, nemá se očkovat (proč se takto nepostupuje u osob imunních po prodělání covid-19, napadá mě, i když u covid - vakcín nejde o povinné očkování, vakcinace při vysoké úrovni protilátek by spadala do podobné kontraindikace, o níž zákon mluví v souvislosti s jinými druhy očkování).

Zjistí-li hygienická stanice, že nezletilá osoba se nepodrobila očkování nebo vyšetření na odolnost, stanoví jí rozhodnutím povinnost; hygienik požádá lékaře a ten je povinen očkovat. (To znamená, že český parlament schválil novelu zákona v podobě, která umožňuje dopustit se násilného očkování u nezletilých - pokud jde nejen o povinnou vakcinaci pro všechny děti, existují totiž i "nepovinná" očkování, avšak podle svévolného podzákonného předpisu se někdy promění v povinná pro vybrané skupiny nezletilých. Celkově tedy díky ministerstvu zdravotnictví a nepozornému parlamentu může hygienik kdykoli lékaři nařídit násilné očkování nezletilého - a lékař je povinen očkovat.)

Pak je tu jen malá zmínka, patrně nepropojená dostatečně např. s občanským soudním řádem či občanským zákoníkem, že u nezletilých do 15 let by ev. rozhodl soud. Je to upraveno zřejmě schválně halabala, aby občané, rodiče dětí, neměli zcela jasnou cestu odvolání proti rozhodnutí hygienika, a stejně tak tu není právní jistota pro lékaře.

V ČR je stanoveno asi 9 povinných očkování pro děti, např. jedna vakcína je proti šesti nemocem, další vakcína proti třem apod. Dále se však i některá nepovinná očkování (tbc, hepatitis B) mohou měnit na povinná - prý "pro některé děti". Ministerstvem je to pojímáno tak, že např. už v porodnici či na novorozeneckém oddělení lékař sám uváží, kterému dítku co naočkuje; v ČR je pro běžného občana mimořádně obtížné ověřit si různé podzákonné předpisy, se zdravím občanů či jejich základními právy - např. zeptat se rodičky, zda ne/chce očkovat své dítě - se tu nedělají žádné štráchy. Prostě: my na ministerstvu jsme si něco dohodli, vám do toho nic není, vaše děti patří státu!

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví je v této oblasti zjevně protiústavní a mj. v rozporu s bioetickou konvencí či evropskou úmluvou k lidským právům a svobodám. Přinejmenším tu chybí upravení legitimity rozhodování o druzích povinných očkování (transparentnost s připuštěním veřejné diskuse: proč některé země mají dobrovolné očkování dětí, jiné jen méně povinných vč. alternativ), chybí tu jasné vymezení, kdy a co smí nařídit orgán ochrany zdraví (KHS), resp. "rozhodnout", a to s poučením o cestě instancemi, k nimž se lze dovolávat. Ve vysoké míře tu jde o upření práva rodičům domáhat se přezkumu u soudů vč. štrasburského. A právě štrasburský soud při jakýchkoli sporech mezi občany a státem trvá na tom, že každý stát musí zajistit přezkum nezávislým soudem.

Infekčních nemocí je hodně, některá nepředstavují žádný větší problém, některá nejsou přenosná z neočkovaného, ne každý očkovaný je imunní a dál nákazu může přenášet - ani o tom zřejmě zákonodárci nediskutovali. Měli by ale znát aspoň Evropskou úmluvu o lidských právech a svobodách: stát národním zákonem nesmí zužovat práva občanů nadbytečně, nepřiměřeně, bez povinného uvážení (a zapracování do zákona) mírnějších alternativ. (Např. je v zahraničí běžné, že občan ev. při určitých příznacích podstoupí sebeizolaci, ale nemusí být za každou cenu vždy vyšetřován, např. před nuceným invazivnějším vyšetřením by měl právo nechat to přezkoumat soud, i kdyby byl nuceně umístěn v ústavní izolaci.)

Tady ale ministerstvo podle mě neřešilo účinnou ochranu obyvatelstva před nejzávažnějšími infekčními chorobami (ty by měly být v zákonu uvedeny s dalšími souvislostmi), to by na prvém místě muselo definovat systém včasného monitoringu a záchytu - např. nyní ve vztahu ke třetím zemím, muselo by mj. definovat trvalé školení lékařů, aby vůbec poznali určité příznaky (manžel mé přítelkyně chodil po lékařích přes čtvrt roku, než poznali černý kašel).

A očkování zpravidla není záležitostí "bezprostředního ohrožení celé veřejnosti", většinou jde o plánovatelnou prevenci i s možností uvážit alternativy (jako např. v SRN, Rakousku, Švýcarsku, Skandinávii: dobrovolné očkování, průběžný monitoring lokálních rizik, rozhodnutí o karanténě neočkovaných v určité situaci).

Nyní v době covidové má ministerstvo spadeno mj. na bezbranné seniory, kdy jejich nahánění k očkování místy připomíná nekalé praktiky podomních obchodníků. A na některé nezletilé, jež se urputně snaží vyrvat ze zákonné odpovědnosti a zákonných práv rodičů. Ministerstvo nemá oprávnění zdravotnickými zákony vyrušit platnost občanského zákoníku či dalších součástí českého právního řádu vč. mezinárodních úmluv.

Osobně zastávám k očkování nestranný postoj, ale po letošních zkušenostech s "informováním" českých občanů o vakcínách proti covid-19 spoléhám jen na úřední a odborné informace západních zemí.

Na přelomu 20. a 21. století jsem deset let byla členkou výboru pro lidská práva a biomedicínu, poradního orgánu vlády, pod vedením vynikajícího lékaře a člověka dr. Jařaba. Už tehdy jsme se ptali ministerstva, proč udržuje tak široký okruh povinných očkování dětí, když vyspělé evropské země mají očkování buď zcela dobrovolné (a úspěšné) nebo jen omezené na několik málo vakcín a s určitými výjimkami z povinnosti, hlavně ze zdravotních důvodů, ale připouštěl se i odlišný názor rodičů (ti se vždy vešli v pohodě do tzv. kolektivní imunity). Nakonec se myslím zrušilo povinné očkování proti tbc, ale oklikou si ho ministerstvo zase zařadilo do "očkování pro některé skupiny dětí". O nichž se rozhoduje veřejnosti zcela neznámým způsobem.

Mladým rodinám s dětmi (či s plánem na ně) bych poradila přestěhovat se za prací a životem např. do Rakouska a Německa nebo do Skandinávie; i tyto země mají své "mouchy", ale neberou rodičům jejich děti.

Autor: Vladimíra Bošková | úterý 8.6.2021 11:39 | karma článku: 24.29 | přečteno: 776x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 11.99 | Přečteno: 256 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.10 | Přečteno: 364 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Očkování zcela jinak

Švýcarským soudům ani úřadům nepřísluší rozhodnout o povinnosti očkování. Co nejstrašnějšího zažili Švýcaři během pandemie?

13.6.2021 v 19:39 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 412 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kdyby hloupost nadnášela

Škoda, že nežije Václav Havel, protože ten by dnešním českým diktátorům řekl, že v současnosti v Evropě ani v ČR už není pandemie.

12.6.2021 v 14:27 | Karma článku: 27.06 | Přečteno: 813 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Richard Peterka

Jak souvisí covid s CO2?

Kdo rozhoduje o tom, čemu se bude říkat dezinformace? Podle čeho se takoví lidé ve Facebooku, Google, Seznamu či v redakcích médií asi rozhodují?

15.6.2021 v 9:00 | Karma článku: 14.08 | Přečteno: 114 | Diskuse

Štěpánka Bergerová

K čemu je dobré pohlaví …

Sněmovna před necelými čtrnácti dny sice schválila novou podobu občanských průkazů, ve kterých zůstane označení jste-li muž nebo žena, tím ale pohlavní debata v parlamentu zdaleka neskončila.

14.6.2021 v 22:08 | Karma článku: 29.71 | Přečteno: 516 | Diskuse

Ladislav Větvička

V srdcu jaderne valky

Su vikendy, kdy se člověk ocitne v jakemsik kolotoču dějin, aniž by to planoval. Su to zvlaštni okamžiky. Fajne, hezke a pěkne.

14.6.2021 v 19:45 | Karma článku: 39.48 | Přečteno: 2741 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 11.99 | Přečteno: 256 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.10 | Přečteno: 364 | Diskuse
Počet článků 1097 Celková karma 15.56 Průměrná čtenost 827

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz