Pondělí 26. července 2021, svátek má Anna
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 26. července 2021 Anna

Hrana ústavní přiměřenosti

5. 06. 2021 11:59:35
Profesor imunologie V. Hořejší se na ČT24 v diskusi o očkování dopustil fake news, tj. šíření dezinformace a manipulace s lidmi. Jaká práva mají nezletilí?

Veřejnoprávní televize včera opět zvolila velmi nevyváženou diskusi o (prospěšnosti) očkování proti covid-19, nebyla to diskuse, byla to převážně jednostranně vedená propaganda. Moje otázka: bojí se čeští odborníci - zastánci vakcinace oponentury? Osobně bych se nezdráhala přizvat k veřejné diskusi ani zásadní odpůrce vakcín, aspoň by to umožnilo občanům sledovat faktické argumenty a protiargumenty. A hlavně bych zkusila nalézt (v ČR je to patrně obtížnější než např. v Německu) korektní znalce této oblasti, kteří by pomáhali udržovat výměnu názorů na objektivnější rovině.

Profesor imunologie V. Hořejší mě včera oprávněně "dohřál", dopustil se něčeho, k čemu by se nikdy neměl snížit vědec. A to jde o člověka, který obstál např. v r. 1989, kdy - podle Wikipedie - podepsal proti komunistům petici Několik vět, tím spíš mě včera zklamal. Navíc prof. Hořejší je známý svým kritickým vystupováním a polemikami s názory jiných odborníků, o to víc se ptám, proč upírá jiným lidem kritické postoje a dokonce i západním odborníkům by v zájmu vyšší proočkovanosti českého obyvatelstva patrně nejradši vyzmizíkoval jejich výzkumné studie během roční pandemie covid-19.

Je prof. Hořejší zcela nezávislý na ministerstvu zdravotnictví? Nebo u tohoto úřadu má nějakou zakázku apod.? Pracuje v současnosti na sbírání dat o nuceně testovaných školácích a zaměstnancích? Odpověď na tyto otázky neznám, ale napadají mě, protože včera na ČT zatajil občanům např. výzkumné studie Skandinávie, Rakouska, Německa či USA prokazující dlouhodobou imunitu po prodělání covid-19 (bez očkování).

Nejen že pan profesor hájil nutnost očkovat, očkovat, očkovat (za každou cenu, i po prodělání nemoci) - aspoň to tak vyznělo, ale naprosto odsoudil jakékoli úvahy o existující přirozené imunitě v populaci u její části (to už šlo zcela mimo vědu). Popřel tak i např. německý Institut R. Kocha, který zveřejnil, že po prodělání covid-19 trvá imunita nejméně 6 - 8 měsíců. Stejné zjištění nedávno zveřejnil i např. švédský zdravotní úřad.

Odkazuji např. na Wienerzeitung.at z 18.2.2021: Ischgl-Studie zeigt lange Immunität. Viroložka tu informuje o studii lékařské fakulty v Innsbrucku, jíž se účastnilo 900 osob, z nich 801 mělo protilátky proti covid-19 už v březnu 2020. A pak ještě dalších 8 měsíců (dokud trval rozbor jejich krve) byli imunní proti onemocnění. Rakouská oblast Ischgl byla na jaře 2020 silně zasažena pandemií, v podzimní vlně (říjen, listopad 2020) byla tato oblast nákazy ušetřena. Po onemocnění (a uzdravení) vydrží imunita dlouho, očkování tomu lze přizpůsobit, uvedla viroložka s tím, že lze vakcíny lépe využívat u těch, které přirozená imunita nechrání.

Businessinsider.de (9.1.2021): Imunita po covid-19 trvá u většiny uzdravených nejméně 8 měsíců, pravděpodobně roky. Odborníci Institutu pro imunologii v Kalifornii analyzovali vzorky krve opět stovek účastníků studie, po 6 měsících byly protilátky stále znatelné, imunitní odpověď patrná i po osmi měsících. Je to ochrana proti novému onemocnění a přinejmenším proti jeho těžkému průběhu, uváděli odborníci, studie byla publikována v odborném časopisu Science.

Zatajit novinářům i divákům existenci těchto a dalších podobných výzkumných prací lze mít za fake news. Zčásti by mohlo v takto jednostranně pojatých diskusích jít také o non lege artis přístup některých českých odborníků, kteří např. vnucují i uzdraveným dvě dávky vakcíny, a to v krátkém čase po jejich nemoci. Přitom německý Institut R. Kocha oficiálně uvádí, že - pokud by uzdravený z nákazy vůbec měl být očkován - nedoporučují druhou dávku vakcíny, protože už nezvyšuje úroveň protilátek. Naši odborníci by tak mohli některým uzdraveným způsobit vakcinací i vážnější vedlejší účinky, aniž by to pro ně představovalo prokazatelný osobní prospěch.

Která česká výzkumná studie s kolika účastníky prokázala bezvýznamnost imunity po prodělání covid-19? Prof. Hořejší dokonce vyrušil i existující brněnskou studii, která naopak podpořila existenci déle trvající, stabilní a silné imunity po uzdravení.

Tady nejde o přetahování, zda je lepší očkovat či spoléhat na přirozenou imunitu, v rozumných zemích to nedávají do sporu; imunitu po covid-19 vnímají pozitivně, napomáhá klidnějšímu průběhu očkování části populace (nechápou očkování jako koňské dostihy). To jsou např. skandinávské země nebo Švýcarsko.

Pomalu jediný účastník včerejší diskuse v ČT (byla řeč o ne/očkování těhotných žen) postupoval korektně, podpořil věcné informování občanů bez nátlaku, který může být kontraproduktivní a je v rozporu mj. s bioetickou konvencí (občan má právo ne/poskytnout souhlas na základě dobrovolného a informovaného vlastního rozhodnutí).

V české hystericky se chovající společnosti se nyní stáčejí úvahy některých odborníků k nezletilým. Vystupoval k tomu i advokát. V ČR podle mě více hrozí soudní spory, pokud by se nezletilý - zvláště pod tlakem jednostranně vedeného "informování" - rozhodl očkovat proti vůli rodičů. Západní země na to mívají jasnější právní pravidla, a ani jim se soudní spory nevyhýbají.

Aby se v ČR mohl nezletilý rozhodnout sám, patrně by musel soud uznat jeho "emancipaci" (např. povolení předčasného sňatku). Nejsem si jista, jak by české soudy postupovaly podle občanského zákoníku, každopádně se v něm často odkazuje na soud, pokud se má zasáhnout do integrity nezletilého (např. když dovršil 14 let), který "zákroku" odporuje, i když rodič souhlasí, a podobně když rodič nesouhlasí, ale nezletilý zákrok chce. Navíc Evropský soud pro lidská práva počítá s tím, že se děti v ČR neočkují násilím (rodiče nesouhlasící s povinným očkováním dostanou pokutu či jim nepustí dítko do školky).

Podle občanského zákoníku je (každý) člověk nedotknutelný. Nelze zasáhnout do integrity člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. Zákonný zástupce může udělit souhlas, je-li to k přímému prospěchu osoby, jež sama není schopna dát souhlas. Nezletilý může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky. (A to ještě nejsou všechny paragrafy.)

Zastánci vakcinace v ČR, kteří prezentují její prospěch příliš jednostranně, neusnadňují život ani občanům, ani očkujícím lékařům či zdravotníkům: pokud by očkovaný utrpěl závažný přechodný či i trvalý následek, mohl by se on či jeho rodina dožadovat satisfakce s tím, že jim nebylo před očkováním sděleno např. to, že po určité vakcíně se více vyskytly případy zánětu srdečního svalu. Nebo anafylaxe apod. Co je ne/přiměřené potenciální riziko? Po roce pandemie víme, že u většiny dětí a mladistvých, stejně tak mladých dospělých se projevuje vyšší odolnost jejich organismu, např. projdou onemocněním bez jakýchkoli příznaků.

To berou v úvahu např. němečtí odborníci: zvažovali doporučit očkování jen chronicky nemocným mladistvým, a to ještě ne všem. Lékař musí mj. uvážit, nakolik převažuje přínos a riziko u jedince s imunitními či dalšími zdravotními problémy (a to pouze po 5 měsících zkušeností s očkováním všeobecné, spíše starší populace): nakolik je ve svém životě ohrožen covid-19, nakolik by právě u něj byla vakcína účinná, nakolik se u jeho věku projevují některá rizika po očkování.

Z těchto vážných důvodů (po očkování proti prasečí chřipce např. Švédsko odškodňovalo několik set převážně mladých očkovaných kvůli výskytu narkolepsie) nelze pojímat vakcinaci jako nějakou svazáckou akci: Hurá, jdeme do toho! Kdo nejde s námi, je proti nám.

Po 30 letech "svobody" jsou kolem nás stále ještě dozvuky totality, a pomáhá je udržovat i ministerstvo zdravotnictví tím, že zjevně nespolupracuje s kvalitními právníky. Věda není jen o medicíně, je také o právním rámci. Ve Wikipedii najdeme nejrychlejší přehled povinné versus dobrovolné očkování (dětí aj.) vč. informací o právech nezletilých v této oblasti. Podle mých poznatků např. Švýcarsko, Rakousko, Německo (nyní s malou výjimkou u spalniček), Skandinávie či UK stavějí očkování na dobrovolné bázi, vč. dětí (s malými výjimkami např. u armády).

V Rakousku a Německu se mohou nezletilí od 14 let (Wikipedie tvrdí u SRN 15 let) sami rozhodnout o očkování i přes protest rodičů. Ovšem oni mají na rozdíl od ČR úřední zdroje s pravdivými informacemi (německý RKI či Institut P. Ehrlicha pravidelně publikují i podrobnější data k nežádoucím příhodám po očkování, zájemcům umožňují vhled do dat EMA i amerických úřadů FDA a CDC).

Americká akademie pediatrů (AAP) doporučila lékařům, aby respektovali odmítání očkování rodiči po informování o něm lékařem. Některé americké státy umožňují nezletilým samostatné rozhodnutí ve vyšší míře, jiné vycházejí z dosažení věku emancipace (např. mladistvý v 15 letech opustí původní rodinu, je schopen se sám živit).

Naskýtá se samozřejmě i otázka povinné versus dobrovolné očkování dětí (Evropský soud vycházel ze stížnosti českých rodičů, ale konstatoval, že mají alternativu, nedají dítě do školky, a děti "se neočkují násilím"). V ČR se udržuje příliš rozsáhlý okruh povinného očkování dětí. Naproti tomu Skandinávie, V. Británie, Kanada, Švýcarsko, Rakousko a SRN (nyní s výjimkou spalniček, ale i zde jsou připouštěny výjimky z povinnosti) stavějí očkování dětí na dobrovolném souhlasu rodičů.

V některých právně vyspělejších evropských zemích byl stanoven užší okruh "povinného" očkování dětí, např. ve Francii, a to bez postihů odmítajících rodičů. Ve dvou kanadských provinciích se některý druh vakcinace vyžadoval u školáků, ale s výjimkami při nesouhlasu. V USA se sice stanovilo některé očkování u dětí veřejných škol (značný mix s dětmi s původem migrace), ale jednotlivé americké státy zároveň umožňují výjimky: ze zdravotních důvodů, pro náboženské přesvědčení, pro osobní, filozofické a jiné přesvědčení rodičů.

My jsme ale příliš poznamenáni totalitou vč. jakési touhy části českých odborníků, pokud se dostanou do určité pozice s vlivem na rozhodování politiků, místo diskuse nařizovat s tím, že jedině jejich názor je "pravda". Přitom na některých zemích lze doložit, že při dobrovolnosti očkování byla jeho míra vyšší, než když se pozměnilo na povinné - vzápětí se vyprofiluje část populace s odporem vůči "státnímu násilí", a míra proočkovanosti obyvatelstva klesla (Wikipedie). Obdivuju např. skandinávské státy či Švýcarsko, kde se lidem příliš nezasahuje do života (i v pandemii se zásahy do práv více zvažovaly), ale trpělivě a inteligentně se s nimi komunikuje, většina občanů pak chápe kolektivní imunitu i jako svou osobní věc zodpovědného občana.

Profesoru Hořejšímu mám za zlé i ono "testovat, testovat, testovat" bezpříznakovou populaci, bez ohledu na nepřiměřenost této povinnosti zvláště v době nízké míry infekce v ČR (v některých jejích oblastech je nulový výskyt infekce). A jde o nepřiměřenost jak právní (obtížně odůvodnitelný zásah do práva člověka nesouhlasit se zdravotním výkonem, když např. vykonává nerizikovou práci), tak vědeckou (v laboratořích není co analyzovat, různé druhy testů byly vyrobeny především pro příznakovou populaci a také ne pro záchyt určitých mutací vč. mnoha laboratoří odborně k tomu nepřipravených).

Všeobecná zdravotní pojišťovna počítala se zlevněním mj. PCR testů (jimž se u nás mají podrobovat i osoby bezpříznakové po falešně pozitivním antigen-testu), odhadovala do konce roku náklady 20 - 30 miliard Kč. Ovšem vzápětí se začalo mluvit o až trojnásobně ceně PCR testu, přitom část pracovišť odmítala i tuto novou částku. Takže těch desítek miliard Kč bude ke konci roku mnohem více.

Švýcarsko či Švédsko více chrání veřejné prostředky, vedou občany k osobní odpovědnosti: s příznaky zůstaňte doma, "povinné" testování silně omezily na odůvodněné riziko (příjezd z vysoce rizikové oblasti, příznaky covid-19), alternativou přitom je zůstat doma v sebeizolaci. Má-li na to zaměstnavatel či stát peníze, podpořilo se zčásti i dobrovolné testování (např. jen v rámci projektu na dobrovolně se podílejících školách či v sociálních ústavech - Švýcarsko). Od příznakových občanů totiž mají tyto země (vč. Německa aj.) dostatek materiálu pro vědecké analýzy, u bezpříznakových by toho materiálu moc neměly.

Autor: Vladimíra Bošková | sobota 5.6.2021 11:59 | karma článku: 24.91 | přečteno: 553x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 17.37 | Přečteno: 329 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 325 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Také Švýcaři protestují

Nelíbí se jim zvýšené pravomoci vlády v době, kdy pandemie není. Nesouhlasí s používáním covid-pasu ve společenském životě. Chtějí referendum.

25.7.2021 v 19:16 | Karma článku: 21.32 | Přečteno: 591 | Diskuse

Vladimíra Bošková

A co Češi?

V Austrálii a ve Francii se včera masivně demonstrovalo proti covid-pasu, proti jeho zneužití k omezování základních práv v situaci, kdy virus nezpůsobuje zdravotní škody.

25.7.2021 v 9:42 | Karma článku: 25.23 | Přečteno: 603 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

František Řehounek

San Francisco, první komunistické město v USA

"A když budete děti potřebovat třeba novou televizi, nebo lyže, půjdete prostě do obchodu a tam si ji vezmete. Bez peněz, ty nebudete potřebovat".

26.7.2021 v 19:15 | Karma článku: 15.48 | Přečteno: 162 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 17.37 | Přečteno: 329 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 325 | Diskuse

Michael Laitman

Nejen epidemie

Svět se dostal do tak obtížného stavu, který ho donutí přejít ke sjednocení, ať si to přeje, nebo ne. Je nám to vnucováno shora, a pokud se nebudeme chtít sjednotit, sjednocení se stejně začne uskutečňovat.

26.7.2021 v 8:00 | Karma článku: 9.93 | Přečteno: 162 | Diskuse

Hana Dneboská

Cestování s třináctkou

A to nebyl pátek třináctého. A přesto. Kamarádka na cestě do Rakouska. Rodinná idylka, průjezd dé jedničkou pohoda, stotřicet žádná rychlost, sjezd z dálnice, pohoda končí. Průšvih.

26.7.2021 v 7:00 | Karma článku: 10.79 | Přečteno: 371 | Diskuse
Počet článků 1161 Celková karma 17.18 Průměrná čtenost 815

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz