Úterý 15. června 2021, svátek má Vít
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 15. června 2021 Vít

Co nám dr. Chlíbek tají

2. 06. 2021 15:29:20
V populaci, která není vystavená viru, dochází k postupnému poklesu protilátek rychleji než u populace, kde virus koluje. Z disertace Fakulty vojenského zdravotnictví.

Na internetu jsem hledala, nakolik se na něm vyhoupnou české vědecké práce k protilátkám v české populaci ve vztahu ke covid-19. Nabídl se mi náhodou autoreferát disertační práce npor. MUDr. Renáty Šošovičkové, Doktorský studijní program Epidemiologie, 2018, Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, jež je spojena i se jménem vakcinologa plk. dr. R. Chlíbka. I jeho odborné názory jsou v autoreferátu zmíněny mezi užitou literaturou. Nejde sice o covid-19, ale internetem nabídnutá práce mě velmi zaujala.

Séroprevalence protilátek proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace v ČR: npor. dr. Šošovičková vycházela jak z českého, tak zahraničního výzkumu.

Vycházela především z šetření u nás z let 2011 a 2012, jehož se zúčastnilo téměř 2000 občanů, zhruba napůl muži a ženy, zčásti neočkovaní. Šlo o rozbor vzorků krve.

Celková pozitivita IgG protilátek proti spalničkám dosáhla 83,3 % (14,3 % bylo negativních a 2,4 % hraničních); nejnižší séropozitivita (61,5 %) byla u věku 30 - 39 let.

Koncentrace postinfekčních IgG protilátek u neočkovaných osob (vyjádřená mediánem) byla 2,3krát vyšší než koncentrace protilátek postvakcinačních.

Porovnání séroprevalence IgG protilátek proti spalničkám v celém souboru u osob neočkovaných (starší osoby, před zavedením plošné vakcinace) a u očkovaných: u nevakcinovaných byla zjištěna séropozitivita 97 % a u očkovaných pouze 71 %. Tento rozdíl byl statisticky vysoce významný. Postinfekční IgG protilátky u neočkovaných byly 2,3krát vyšší než IgG po vakcinaci; 1078,8 mIU/ml versus 477,8 mIU/ml.

(Nejen) v posledním desetiletí byla v ČR proočkovanost proti spalničkám přes 95 %. Celkově přetrvávala séropozitivita u jedinců od 18 let u 83,3 % osob, ale u dospělých očkovaných v dětství je vyšší vnímavost ke spalničkám (méně protilátek) v porovnání s neočkovanými. U vyšších věkových kategorií, které nebyly v dětství očkovány proti spalničkám, byla zjištěna větší než 96% séropozitivita (existence protilátek), a to u osob narozených před vakcinací.

Potvrdilo to i národní sérologické šetření v ČR v r. 2013.

Obdobná zjištění byla potvrzena i v jiných zemích (autorka se mj. odvolává na Německo). Námi zjištěná vysoká séropozitivita koresponduje s obdobnými zjištěními, podle nichž imunitní odpověď po prodělání nemoci je celoživotní a na vyšší úrovni než postvakcinační.

Nejnižší séropozitivita byla zjištěna u věku 30 - 39 let (61,5 %), tedy ve skupině očkovaných, zčásti podle jednodávkového vakcinačního schématu (dále se v textu uvažuje o vhodnějších dvou dávkách vakcíny).

Druhá nejnižší séropozitivita u věku 40 - 49 let (77,5 %), v této kategorii byli jak neočkovaní (30 %), tak očkovaní zřejmě jednou dávkou vakcíny (70 %). Jejich séropozitivita (specifické IgG protilátky proti spalničkám) byla 95,3 % u neočkovaných a 69,8 % u očkovaných.

Studie ukazují, že perzistence (přetrvávání) protilátek proti spalničkám u očkované populace závisí na přítomnosti spalničkového viru v populaci a "tím pádem opakovaném přirozeném boosterování očkované populace" (např. nedostatečně proočkovaná populace).

"V populaci, která není vystavovaná spalničkovému viru, dochází k postupnému poklesu protilátek rychleji než u populace, kde virus koluje."

Jméno dr. Chlíbka jsem si "novinářsky vypůjčila", určitě ho nechci skandalizovat a navíc mám úctu k vojenskému zdravotnictví (mám pocit, že v tom civilním je více nedostatků, zatímco vojáci mívají větší smysl pro pořádek). Protilátky po nemoci bez očkování a u očkovaných bychom museli poctivě zkoumat podle jednotlivých druhů, např. u příušnic šetření prý nedospělo ke statisticky významným rozdílům mezi očkovanými a neočkovanými.

Toto šetření (příušnice) mělo ukázat, že celkově séropozitivity IgG protilátek dosáhlo 55,3 % hodnocených osob; nejnižší séropozitivita byla u věku 18 - 29 let (27,4 %). Zvýšená vnímavost dospělých vůči příušnicím je zřejmě dána vyvanutím ochrany po očkování v dětství, domnívá se autorka. Stejně tak se může projevit selhání vakcinace v čase po očkování u spalniček.

Dále v textu: U očkovaných séropozitivita IgG protilátek proti příušnicím byla zjištěna v 19,1 %, u neočkovaných 48,2 %, tj. statisticky významný rozdíl, konstatuje se - a já jsem si zapomněla poznamenat, které věkové kategorie se právě tyto údaje týkaly (lze si to ověřit na internetu podle mých odkazů). Každopádně i zde se přece jen najde informace, že prodělání nemoci může poskytnout jistější protilátky.

Můj příspěvek nemíří proti očkování, ne každý si může či chce dovolit namísto vakcíny risknout onemocnění. Avšak pochopila jsem různé země, které postavily očkování na dobrovolné bázi, např. skandinávské, Rakousko či Švýcarsko. Nakazit se určitým onemocněním představuje riziko, to se ale nevyhne ani očkovaným (také někdy onemocní, a to i vážněji, a někdy mají po očkování i vážnější vedlejší účinky). A dále tu figuruje fakt, že i pro očkované může být do jisté míry užitečné setkávat se v populaci s cirkulujícím virem (může to posílit jejich imunitu i přes "vyvanutí" vakcíny).

Politici na základě výzkumu a odborných diskusí tedy v řadě států rozhodli stavět očkování na dobrovolné bázi, např. 5 % neočkovaných jedinců je neznervózňuje. V řadě zemí se uchazečům o určitá povolání říká, že např. v armádě je někdy třeba očkovat proti některým nemocem nebo ve zdravotnictví z ohledu na zranitelnější pacienty (ne při všech pracovních činnostech). Avšak dosud si většina právně, demokraticky i odborně vyspělejších zemí vystačila s dobrovolným očkováním (dětí a všeobecné dospělé populace), s tím, že se monitoruje riziko ev. lokálních epidemií (zvýší se ochrana určitých skupin různými opatřeními). Některé země oproti nám měly jen např. jeden, nanejvýš tři druhy povinného očkování dětí (a to s výjimkami nejen z medicínských důvodů). S velkou vlnou migrantů v posledních letech se schémata očkování v několika málo evropských zemích měnila, ale nenašla jsem v nich tak "militantní" postoje jako v ČR.

Osobně jsou mi sympatické země, které různé druhy očkování nabízejí, ale nechávají na rodičích, emancipovaných nezletilých (např. od 14 let) či dospělých, zda nabídku přijmou, a to při transparentním informování (prospěch versus rizika).

V práci slečny či paní nadporučice se odkazuje na WHO, ECDC, SRN aj., ale také na práce, články či přednášky dr. Chlíbka a dalších spoluautorů, např. z r. 2014 Šíření spalniček v české dospělé populaci jako následek nízké vnímavosti (?) a selhání vakcinace (v angličtině, možná jsem netrefila přesný překlad názvu, práci jsem neměla možnost číst).

Názory odborníků nejsou vždy jednotné ani v zahraničí, někteří by chtěli proočkovanost proti určitým nemocem nejlépe na 97 % (u dětí), jiným stačí daleko nižší míra; u covid-19 ale mnozí odborníci stále více spoléhají na imunitu získanou proděláním této nemoci. Ta je opakovaně v řadě zemí ověřována v delším čase a s převážně dobrými výsledky, jistota u vakcín se objasní až později (na to upozorňují němečtí, rakouští aj. odborníci, občanům rozhodně neslibují 100% úspěšnost a netají rizika vakcinace, např. německý občan má před místem na formuláři, kde se má podepsat, slova "výskyt krevních sraženin").

Nezlehčuji ani závažnost covid-19 (zvláště u oslabenějších jedinců), ani vakcíny (vědci se snaží pomáhat, aby nebyl každý občan vystaven nejistému výsledku vážného onemocnění), jsem však pro fair play, ani věda nemá stoprocentně spolehlivé léky na neduhy lidské společnosti.

Tak neohrnujme nos nad neočkovanými (většina z nich bude patřit mezi slušné občany, před těmi neslušnými se musíme chránit, nechodit s nimi např. na mejdany) ani nad těmi, kdo covid-19 prodělal a nyní přispívají k větší odolnosti společnosti.

Na okraj k příušnicím: V autoreferátu dr. Šošovičková poukazuje na relativně častý výskyt příušnic bez příznaků (připomíná mi to covid-19). U 66 % jedinců s protilátkami se zřejmě dalo prokázat, že nemoc prodělali, u 55 % chybělo potvrzení (anamnéza), že by tuto nemoc měli, ale měli protilátky a nebyli očkováni.

Tento příspěvek neslouží komerčním účelům, má sloužit jen k vyváženějšímu informování občanů, jimž se někdy nabízejí tvrzení příliš jednostranně podávaná.

Autor: Vladimíra Bošková | středa 2.6.2021 15:29 | karma článku: 22.72 | přečteno: 665x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 377 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Očkování zcela jinak

Švýcarským soudům ani úřadům nepřísluší rozhodnout o povinnosti očkování. Co nejstrašnějšího zažili Švýcaři během pandemie?

13.6.2021 v 19:39 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 416 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kdyby hloupost nadnášela

Škoda, že nežije Václav Havel, protože ten by dnešním českým diktátorům řekl, že v současnosti v Evropě ani v ČR už není pandemie.

12.6.2021 v 14:27 | Karma článku: 27.06 | Přečteno: 815 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Richard Peterka

Jak souvisí covid s CO2?

Kdo rozhoduje o tom, čemu se bude říkat dezinformace? Podle čeho se takoví lidé ve Facebooku, Google, Seznamu či v redakcích médií asi rozhodují?

15.6.2021 v 9:00 | Karma článku: 18.52 | Přečteno: 197 | Diskuse

Štěpánka Bergerová

K čemu je dobré pohlaví …

Sněmovna před necelými čtrnácti dny sice schválila novou podobu občanských průkazů, ve kterých zůstane označení jste-li muž nebo žena, tím ale pohlavní debata v parlamentu zdaleka neskončila.

14.6.2021 v 22:08 | Karma článku: 30.99 | Přečteno: 592 | Diskuse

Ladislav Větvička

V srdcu jaderne valky

Su vikendy, kdy se člověk ocitne v jakemsik kolotoču dějin, aniž by to planoval. Su to zvlaštni okamžiky. Fajne, hezke a pěkne.

14.6.2021 v 19:45 | Karma článku: 40.48 | Přečteno: 3350 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 377 | Diskuse
Počet článků 1097 Celková karma 15.58 Průměrná čtenost 827

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz