Úterý 15. června 2021, svátek má Vít
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 15. června 2021 Vít

Jsme oběťmi Arenbergera?

9. 05. 2021 12:38:28
Cestovatelům doporučuji země s kvalitními laboratořemi. Pražská versus brněnská věda? Postoj rodičů k očkování dětí.

V českých médiích jsem si přečetla, že právník Ondřej Dostál si stěžuje mj. na nerovnocenné postavení lidí uzdravených z covid-19 vedle těch očkovaných proti němu. MZ ČR z nějakého nejasného důvodu uznává imunitu již uzdravených jen v délce 3 měsíce, zatímco země kolem nás jim uznávají imunitu nejméně 6 měsíců. Ale i kdyby si český turista před výjezdem do zahraničí chtěl u nás nechat potvrdit svou imunitu po prodělání covid-19 jen v posledních 3 měsících, může mít problém s nekvalitními laboratořemi či málo zkušeným personálem. Protilátky jsou sice většinou detekovány déle než 3 měsíce po uzdravení, ale jen tam, kde to umí testovat a hodnotit; ověření tzv. buněčné imunity, která podle posledních studií ve světě většinou trvá déle než rok či dokonce celoživotně - to by si český občan musel patrně vystát frontu u brněnských vědců či u pražské VFN (jejíž zástupce kritizoval, že se zatím měřily jen protilátky, a nikoli buněčná imunita).

Ty protilátky sice mohou např. po 8 - 12 měsících slábnout až vymizet, ale podle vědců z Brna či západních zemí se při setkání s virem znovu vytvářejí (vedle T- buněk sehrávají důležitou roli i B - buňky, Například prestižní americké instituce www.nih.gov nebo NIAID z letošního ledna: po 8 měsících z covid-19 uzdravení měli stabilní imunitu, schopnost paměti B - buněk dokonce rostla, větší paměť na virus měly od 6. měsíce po uzdravení; T - buňky koordinují imunitní odpověď, B - buňky vytvářejí při setkání s virem nové protilátky.

Jakási mlčenlivost "pražských" odborníků vůči zahraničnímu či i brněnskému výzkumu je zarážející, anebo tu prostřednictvím MZ ČR se sídlem v Praze snadněji na experty "tlačí" někteří politici, kteří chtějí držet pozornost obyvatelstva stůj co stůj u očkování, případně u místy zcela nesmyslného testování bezpříznakových osob? Je to divné, vždyť i politikům by se mohlo z více důvodů hodit přezkoumávat, zda v některých regionech ČR již nebylo dosaženo kolektivní imunity, když se sečtou ti již z covid-19 uzdravení s těmi plně očkovanými. Ovšem různé firmy vč. některých laboratoří s vlivem na politiky a úředníky mohou mít větší zájem na momentální jejich výdělečné činnosti: např. testování bezpříznakových je masivní byznys, přitom v cenách, jež je stát či pojišťovna jakž takž aspoň zčásti financovat, zatímco ověřování imunity po uzdravení by mohlo být o něco dražší (ale nešlo by až tak o masivní záležitost, čímž by se to zlevnilo), a hlavně nyní není politicky podporováno?

Podrobnosti lze hledat mj. na www.zdravezpravy.cz nebo www.fnusa.cz: Testování buněčné imunity je klíčové, měla by se zkoumat kolektivní imunita, ale vedle protilátek zohlednit i buněčnou imunitu (v této chvíli máme cca 2 milióny z covid-19 uzdravených, těch nepotvrzených uzdravených bude více, a přes milión plně očkovaných).

Německo plně očkované a z covid-19 uzdravené zrovnoprávnilo, přiznalo jim zatím (pro cestovatelské a podobné účely) imunitu v délce 6 měsíců. Tato země ovšem má dostatečnou síť skutečně kvalitních laboratoří vč. kvality jejich obsluhy - např. k nim bych byla ochotna cestovat (kdybych v cizině potřebovala test, tak aby nevyšel s falešným výsledkem), ovšem německý ministr zdravotnictví naznačuje, že by stejně bylo lepší letos v létě radši zůstat doma, on sám to tak učiní.

Německý ministr má korektnější odborníky, např. v prestižních úřadech PEI a RKI. I tady na experty sice doléhá tlak některých politiků, jejich přání uvolnit sevření proticovidových pravidel očkovaným (ale tím politici byli přinuceni akceptovat také imunitu z covidu uzdravených), ovšem z jejich dokumentů se nevytrácí věda tak, jak jsme svědky v ČR.

Pei.de k novému nařízení (jež se má využít mj. k cestování): uzdravení z covid-19 mají 6měsíční imunitu stejně jako plně očkovaní od 15. dne po poslední dávce, budou vyjmuti (do jisté míry) z ochranných opatření proti nákaze, dále také osoba s negativním výsledkem antigenního testu 24 hodin starého. (Odborníci tu podle mě zatnuli zuby, protože vědí, že negativní test může být falešný a i při správném negativním výsledku zdraví dotčeného trvá jen ve chvíli provedení testu, vzápětí se může nakazit.)

PEI: Riziko přenosu infekce plně očkovanými na druhé je nižší (tedy nikoli nulové, dodávám já) než při negativním výsledku (hlavně antigen-rychlotestu) testu u osoby bez příznaků, pokud by byla infikována. PEI: Plně očkovaní a uzdravení mají rovnocenně 6měsíční imunitu, nejsou (z úředního hlediska) nakažliví, zbytkové riziko dalšího přenosu je v tolerovatelné míře...

Stojí za to přečíst si u RKI mj. dokument, v němž se definují kritéria, podle nichž lze usoudit (hlásit zdravotním úřadům, vkládat případ do statistiky) na "spolehlivě" potvrzenou reinfekci covid-19 (že by člověk dostal covid podruhé), nebo jen "pravděpodobnou" reinfekci či pouze "možnou". Zatímco ČR se zřejmě spokojila s jednodušším pravidlem (covid-19 lze úředně podruhé potvrdit, když se příznaky či pozitivní výsledek testu dostaví po 90 dnech od první infekce; při nespolehlivosti testování v ČR to patrně českým doktorům dá práci vymyslet náhradní diagnózu), Německo má podrobnější kritéria (vč. rozlišování, když člověk uzdravený z covidu má jen jiné respirační problémy). Na důkladnost si ČR nepotrpí, u nás bude např. mnohem více lidí mylně pozitivně či mylně negativně otestovaných, a slinový PCR bez dalšího zázemí to nevyřeší.

V ČR je těžší získat přesnější přehled o reinfekcích po prodělání covid-19, ale i o počtu covid-19 po očkování. Porovnání pro běžného občana není takřka možné. Státní zdravotní úřad za období 1.3.2020 - 31.1.2021 měl nahlášeno téměř 1 milión případů covid-19, z nichž bylo definováno 158 údajně potvrzených reinfekcí (po uzdravení), přičemž interval mezi původním onemocněním a nově zjištěnou infekcí činil 92 až 320 dní (vida, mnozí uzdravení byli znovu pozitivně na covid-19 otestováni až téměř rok po původní nemoci).

MZ ČR: k 7.5.2021 má 1 055 100 osob dvě dávky vakcíny.

SÚKL: ke 4.5. (méně očkovaných) mezi hlášeními vedlejších účinků po očkování je kolonka "např. infekce covid-19" s číslem 155 (bohužel jsou do této kolonky přifařeny např. i infekce močových cest, což chápu jako jakýsi zastírací manévr - kolik skutečně máme případů covid-19 po očkování). Pak je tu i kolonka (proč zvlášť?) "vyšetření" s údajem "např. pozitivní test na SARS-CoV-2" s číslem 78.

Ze zahraničních studií se mohu domnívat, že reinfekce u těch, kdo covid-19 již prodělal, má nižší míru výskytu, než je případů covid-19 po očkování. Ale hrají v tom roli i další faktory: jak po prodělání nemoci, tak po očkování se při dalším onemocnění projevují převážně jen mírné příznaky nebo taky žádné (jak konstatoval i SZÚ). K čemuž se ale přidává i jistá nespolehlivost testů, např. zdravotníci bývají rutinně dál testováni, bez příznaků se opět objeví pozitivita, záleží na tom, v které době a jak byl nález vyhodnocen, zda se provedl krevní test či nikoliv.

Americká Kaiser Family Foundation šetřila postoj rodičů 12 - 15 letých dětí, zda by je nechali očkovat proti covid-19 (7.5. Huffpost.com): 30 % řeklo, že ano; 25 % definitivně ne; 25 % si počká, až se ukáže, jak vakcína funguje; 18 % nechá děti očkovat, když to vyžaduje škola.

Letos v lednu časopis Nature oslovil 100 imunologů, odborníků na infekční nemoci a virologů otázkou, zda věří, že by virus mohl být eradikován (vyhuben). Téměř 90 % řeklo, že se virus stane endemickým (výskyt nemoci jen v určité omezené oblasti, kde se v populaci udržuje), že bude cirkulovat globálně v ohniscích neurčitou dobu. V USA by mohl na jaře a v létě slábnout a zvyšovat své působení na podzim, stát se sezónní a lokální záležitostí. Kolektivní imunity se v USA zřejmě nepodaří dosáhnout na národní úrovni, spíše v některých regionech.

Tedy podobně jako odborníci při SZÚ: virus bude dál přítomný v populaci, je třeba se s ním naučit žít jako s jiným respiračním onemocněním (J. Kynčl, vedoucí odd. epidemiologie infekčních nemocí).

Mně jako občanovi záleží na tom, aby česká věda a česká politika víc zamířila směr Západ: zrovnoprávnit (ne-li víc zvýhodnit, protože imunita po covid-19 je nyní prokázána v delším čase než vakcíny) uzdravené a očkované, zkvalitnit testy pro příznakové či důvodně z nákazy podezřelé osoby, nezasahovat do práv zjevně zdravých lidí nadbytečně a příliš finančně draze. Zdravotní politiku bránit před střetem zájmů, při sporech odborníků se více opírat o stanoviska západních zemí, kde na tohle více dbají.

O z covid-19 uzdravených a očkovaných by se u nás mělo informovat objektivně. Když si pročteme např. poslední zprávu německého PEI o hlášených vedlejších účincích vakcín, víme, že tu jde o stát seriózní k občanům - mají právo rozhodnout se o očkování se znalostí všech zjištěných problémů s ním spojeným:

Trombózy s cytopenií po AstraZeneca se k 30.4. týkaly 50 žen a 17 mužů, např. ve věku 20 - 29 let šlo o 9 žen a 5 mužů (jeden zemřel), podobně tomu bylo u 30 a 40letých.

U Comirnaty bylo hlášeno mj. 16 případů myokarditidy, nejvíce u nejmladších: 8 případů ve věku 18 - 29 let, 5 případů ve věku 30 - 39 let.

K uvedenému datu bylo na 28,7 mil. dávek (6,3 mil. dvě dávky) hlášeno téměř 5000 závažných případů, v tom 527 úmrtí, z nich 58 úmrtí na covid-19. Ovšem např. po AstraZeneca bylo až v 12 % hlášeno chřipce podobné onemocnění (neznáme některé podrobnosti, je to jen orientační údaj, v němž může jít jen o chřipkové příznaky po očkování, nikoli o covid-19).

Německo se věnuje také další, velmi důležité záležitosti, upozorňuji na studii CAPSID: možnosti léčby osob, jež onemocněly covid-19 závažně, krevní plazmou od již uzdravených, příp. od očkovaných. Tyto možnosti jsou známy už od SARS v r. 2003 a MERS, ale zkoušely se i u jiných nemocí. (Přednostně se tedy věnují finanční prostředky, kapacity a personální zajištění na ověřování léčby závažně nemocných.)

Autor: Vladimíra Bošková | neděle 9.5.2021 12:38 | karma článku: 18.98 | přečteno: 715x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 273 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 378 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Očkování zcela jinak

Švýcarským soudům ani úřadům nepřísluší rozhodnout o povinnosti očkování. Co nejstrašnějšího zažili Švýcaři během pandemie?

13.6.2021 v 19:39 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 416 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kdyby hloupost nadnášela

Škoda, že nežije Václav Havel, protože ten by dnešním českým diktátorům řekl, že v současnosti v Evropě ani v ČR už není pandemie.

12.6.2021 v 14:27 | Karma článku: 27.06 | Přečteno: 815 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Richard Peterka

Jak souvisí covid s CO2?

Kdo rozhoduje o tom, čemu se bude říkat dezinformace? Podle čeho se takoví lidé ve Facebooku, Google, Seznamu či v redakcích médií asi rozhodují?

15.6.2021 v 9:00 | Karma článku: 20.55 | Přečteno: 234 | Diskuse

Štěpánka Bergerová

K čemu je dobré pohlaví …

Sněmovna před necelými čtrnácti dny sice schválila novou podobu občanských průkazů, ve kterých zůstane označení jste-li muž nebo žena, tím ale pohlavní debata v parlamentu zdaleka neskončila.

14.6.2021 v 22:08 | Karma článku: 31.80 | Přečteno: 640 | Diskuse

Ladislav Větvička

V srdcu jaderne valky

Su vikendy, kdy se člověk ocitne v jakemsik kolotoču dějin, aniž by to planoval. Su to zvlaštni okamžiky. Fajne, hezke a pěkne.

14.6.2021 v 19:45 | Karma článku: 41.01 | Přečteno: 3646 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 273 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 378 | Diskuse
Počet článků 1097 Celková karma 15.58 Průměrná čtenost 827

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz