Otrávení pacienti - viník žádný?

11. 09. 2019 17:23:56
Devět pacientů se loni ve frýdlantské nemocnici i po "banálním" zákroku dostalo do kritického stavu. Policie však případ odložila s tím, že "nedošlo k trestnému činu".

Přiznám se, že v tuto chvíli usedám k počítači s "horkou hlavou": co je moc, to je moc. Jen doufám, že se někdo z postižených pacientů (nebo jejich rodiny) proti rozhodnutí policie odvolá, nebo se spojí s advokáty a uplatní návrh žaloby. Trestní šetření v rámci policie a státního zastupitelství má pro pacienty určitou výhodu - znalecké posudky by měly být hrazeny z veřejných peněz, nicméně i na této úrovni je lepší dát zmocnění advokátovi (nezávislému na příslušné nemocnici), aby jednal se státním zastupitelstvím (kontrola činnosti policie) odborně zdatněji.

O kauze nemám bližší informace, vycházím z údajů českých médií. Loni v prosinci jsem napsala článek Frýdlant - chybí povinná kontrola nemocnic s tím, že devět pacientů v tomto zařízení bylo postiženo otravou krve; vedle např. nástrojů použitých lékaři se nabízelo prověření, jak personál nakládal s anestetikem propofol. U devíti pacientů podle tehdejších údajů byly použity tři lahvičky. Státní úřad pro kontrolu léčiv už v r. 2017 uvedl (informace mj. pro vládu a parlament), že narůstá počet hlášených nežádoucích účinků po podání propofolu. SÚKL měl podezření (a možná i důkazy), že přinejmenším zčásti se projevuje nesprávné používání tohoto přípravku. Zásadně se má jedna lahvička (ampulka, dávka) používat jen u jednoho pacienta - zdůraznil SÚKL (a všichni zdravotníci měli povinnost toto varování promítnout do praxe). Podle SÚKLu se totiž zvyšuje riziko s časovou prodlevou při použití jedné lahvičky na více pacientů.

Poškození pacienti (riziko selhání pro život důležitých orgánů, výkyvy krevního tlaku) byli tehdy z frýdlantské nemocnice převezeni do liberecké nemocnice a do nemocnice v Jablonci.

Já se ptám, co vlastně šetřila policie, kdo zpracovával posudky (na něž se policie odvolává), na základě jakých údajů? (Ve věci se podle některých informací z médií angažoval snad i SÚKL, hygienici...)

V západních zemích by policie ihned po zjištění kauzy šetřila, kde jsou jaké stopy po užitých přípravcích, příp. zda riziko nevyplynulo z dalších věcí (nástroje, infekce...). V první chvíli se médii mihla informace, že asi jedna lahvička zmizela do nemocničního odpadu, policie ovšem měla včas ověřit, kdo o čem v té době kolem léčby rozhodoval (ev. nařízení ředitele, ev. rozhodnutí primáře oddělení, ev. manipulace s přípravky - kdo co "fasoval", na čí pokyn se co u koho použilo, kdo konkrétně použil (zda správně či nesprávně)... Pokud jde o propofol - postupovalo se striktně podle varování SÚKLu? Devět pacientů na více odděleních a tři lahvičky... Na jednoho pacienta se ale měla použít jedna lahvička, pokud nebyli např. dva operováni v takřka stejném období.

Západní znalec by ale pátral ještě důkladněji. Jedna věc je správnost užití (ale i kvalita výrobku z určitého období) anestetika, druhá je riziko nemocničních nákaz, postupy lékařů či ošetřujícího personálu, nemocniční lékárna...

Co bylo zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci devíti pacientů ve frýdlantské nemocnici? Příslušní lékaři měli "zavětřit" hned po první známce u prvního pacienta, zda se neděje něco non lege artis, co by mohlo postihnout i další pacienty.

Co je zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci devíti pacientů v liberecké a jablonecké nemocnici? Liberecká nemocnice tehdy novinářům potvrdila, že stav pacientů je vážný, byť pak stabilizovaný. "Máme nějaké pracovní hypotézy, jak k tomu došlo," uvedl zástupce liberecké nemocnice (možná z ARO). Následné nemocnice, kam putovali pacienti z Frýdlantu, jistě provedly nezbytná vyšetření: co odhalila? Nejsem lékař, musela bych si ověřit v odborných informačních zdrojích, co se dá v určité chvíli ověřit např. rozborem krve aj.

Nicméně i bez toho je zcela jasné, že v několika málo dnech v jedné nemocnici podstoupilo devět pacientů spíše běžné zákroky a vzápětí se ocitli v kritičtějším stavu (s rizikem možného selhávání orgánů, vysokého krevního tlaku, sepse...). Tento fakt nelze "zatušovat", smazat, jako by nebyl!

Jednou z českých tragédií je to, že u nás policie a státní zástupce nešetří tak, jak je zcela běžné v zahraničí, např. v Německu, kde na zavolání rodinného příslušníka se do nemocnice okamžitě vypraví jak policie, tak státní zástupce (a podle potřeby např. zabaví vzorky léku i zdravotní dokumentaci - aby se s ní příp. nemanipulovalo). Jestliže česká policie "začne šetřit" s větším zpožděním, samozřejmě sem tam zmizí možný důkaz (lahvička je už zlikvidována, nástroje sterilizovány..., ale i tak by se např. ty lahvičky daly přepočítat: kolik jich kde bylo, kolik se jich jak užilo u pacientů v určitém období). Další tragédií českého zdravotnictví je to, že se příliš snadno říká "nelze obvinit konkrétní osobu" - kristepane, vždyť i u nás mají jednotliví aktéři v nemocnicích docela jasné povinnosti, jejichž nedodržení je někdy třeba potrestat, pokud to mělo tíživý dopad na pacienty. Mj. k chirurgickým výkonům musí být vše dobře připraveno, podle lege artis medicíny (vč. manipulace s léky, přístroji atd.). Jaká byla ve frýdlantské nemocnici organizace práce na odděleních, že se devět pacientů náhle dostalo do velkých zdravotních obtíží?

Policie, která tuto kauzu "šetřila", se "uťala" i v tom, že jaksi navíc přidala: Nezjistila zavinění konkrétní osoby, nedošlo k trestnému činu. To mi přijde jaksi zbytečně navíc: k trestnému činu závažného ohrožení / poškození občanů totiž může dojít i tehdy, kdy se nedaří polapit konkrétního viníka (např. najdeme na ulici na jednom místě dvě mrtvoly, jak se zrovna u nás stalo, sice staršího věku, ale že by dva jedinci zemřeli najednou? Pitvou se dá něco ověřit, asi nepůjde o zdravotní kolaps dvojice - ledaže by se např. společně předávkovali drogou; teoreticky můžeme vzít v úvahu i případ usmrcení jinou osobou, sice momentálně nezjistitelnou, ale přesto trvá důkaz spáchání trestného činu). To jsem trošku přidala něco, co k frýdlantské kauze tak úplně nepatří, ale policie těžko může odložit něco, při čem se otráví až téměř k smrti devět pacientů najednou.

Mně to přijde jako nehorázný pokus tento případ (a mnoho jiných) ututlat. Postižení by se měli rychle odvolat ke státnímu zástupci, příp. pak k vyššímu státnímu zástupci - aby se zpřetrhaly ev. místní nevhodné vazby (mezi nemocnicí a místními institucemi, které by měly kauzu objektivně nestranně šetřit). Mám pocit, že se u nás musí odvolání proti rozhodnutí učinit rychle, že my Češi jsme jako občané vůči institucím sem tam více v nevýhodě než v západních zemích. Z vážných důvodů lze ale podle mne uplatnit odvolání i v pozdějším termínu, nicméně na návrh občanskoprávní žaloby je více času.

Znalecké posudky, na které se odvolává policie, bych si chtěla přečíst, přístup k nim musejí mít jak dotčení pacienti (jejich rodina), tak ev. jejich advokát, rovněž je třeba mít kopie všech příslušných zdravotních záznamů nemocnic (nejen frýdlantské).

U nás jsme v této oblasti - šetření podezření na non lege artis péči - ještě ve středověku (resp. tam na tom pacienti byli přece jen o něco líp - platili si jen doktory, jimž věřili). V západních zemích se důkazní břemeno u nejzávažnějších poškození pacientů často přesouvá na lékaře, takže nemocnice by se musela u soudu obhájit, že vše bylo v pořádku (musela by mít dostatečně průkazné důkazy). Na rozdíl od nás (ale i u nás by to korektní talentovaný advokát mohl zkusit) se v západních zemích přičítá zdravotníkům k tíži i nepořádně vedená dokumentace: jestliže stěžejní záznamy např.chybějí, bere se to v zahraničí jako výrazné pochybení lékaře, v podstatě to dokládá, že bez řádného záznamu péče buď neprobíhala nebo ne správně. Chce to, aby se naši soudci inspirovali západní judikaturou, pokud jde o spory pacient versus zdravotnické zařízení.

Autor: Vladimíra Bošková | středa 11.9.2019 17:23 | karma článku: 15.63 | přečteno: 382x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Prezident republiky - pomohou mimozemšťané?

Pan prezident Zeman si stále častěji začíná sám sobě odporovat; zrazuje ho paměť, nějaké tělesné onemocnění nebo ještě něco jiného?

20.9.2019 v 17:08 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 294 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Nekrolog - vzpomínka na ministry zdravotnictví

Současného resortního ministra Adama Vojtěcha jsem si našla na youtube v dřívější jeho roli docela příjemného zpěváka hezkých písniček. Snad by se k této nekonfliktní činnosti mohl zase vrátit.

20.9.2019 v 11:30 | Karma článku: 8.69 | Přečteno: 344 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Urgentní péče plíživým tempem

Zřejmě aby se nějak zlegalizoval příslib premiéra vložit do přefinancovaného a neefektivního českého zdravotnictví další milióny až miliardy, odehrála se celá série tiskovek resortního ministerstva.

19.9.2019 v 13:13 | Karma článku: 9.21 | Přečteno: 281 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kauza Babiš a právní stát

Během posledních 30 let jsme zanedbali mj. zkvalitnění zákonů pro účinnější eliminaci možného konfliktu zájmů na nejrůznějších úrovních; týká se to členů vlády, úředníků, ředitelů nemocnic aj.

14.9.2019 v 10:54 | Karma článku: 19.37 | Přečteno: 694 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Josef Nožička

Radní pro školství za Piráty žádá školy, aby omluvily studenty kvůli účasti na stávce

Je v pořádku, když příslušný radní pro školství žádá ředitele škol, aby omluvili žáky kvůli jejich účasti na stávce za ochranu klimatu?

23.9.2019 v 8:03 | Karma článku: 17.91 | Přečteno: 197 | Diskuse

Michael Laitman

Pět druhů lásky, aneb jak lidé vnímají lásku.

Lidé vnímají postoj ostatních k sobě odlišně. Gary Chapman, autor knihy „Pět druhů lásky“, jíž se prodalo pět milionů výtisků, popsal různé přístupy a vnímání každého typu člověka z hlediska vnímání lásky.

23.9.2019 v 7:55 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 67 | Diskuse

Luboš Chott

Chodím městem a dívám se za vrata aneb Nadržuje Jiránek Rozdělovu?

Myslím si, že kdyby kladenský primátor Jiránek bydlel například jako já u kročehlavského Václaváku, tak by byl vyštaficírovaný a bez povalujících se individuí, ale... Protože bydlí v Rozdělově, tak máme Václavák i já smůlu.

23.9.2019 v 7:12 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 68 | Diskuse

Karel Januška

Důkazy a názory

Vědní obory obvykle zkoumají příčinné souvislosti mezi nějakými jevy. Když Archimedes zkoumal, zda zlatník spotřeboval všechno zlato k výrobě šperku, objevil zákon, kterému se učí děti na všech školách druhého stupně.

23.9.2019 v 5:04 | Karma článku: 5.72 | Přečteno: 131 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Co dělat, když se vám prohánějí divocí prasáci pod okny?

V posledních letech se v naší zemi přemnožila divoká prasata. Myslela jsem si, že se mě tohle téma nebude týkat. Když jsem ale v noci uslyšela pod okny funění a chrochtání, zhruba tři metry od postele, pochopila jsem svůj omyl!

22.9.2019 v 19:03 | Karma článku: 18.77 | Přečteno: 708 | Diskuse
Počet článků 455 Celková karma 11.34 Průměrná čtenost 1137

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, nyní působí jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz