Musíte pacientovi říct, že došlo k chybě

17. 08. 2019 19:20:21
Jako lékař či zdravotnický pracovník máte povinnost informovat pacienta, že došlo k jeho poškození, a také ho informovat o tom, jak se může domoci satisfakce, uvádějí švédské instituce.

V jednom z předchozích příspěvků jsem informovala o dánském systému mimosoudního odškodňování pacientů. Např. americká národní knihovna disponuje výzkumnými studiemi týkajícími se porovnávání systémů šetření stížností pacientů ve světě, které mj. upozorňují na skandinávský model, v němž pacient nemusí sám prokazovat pochybení profesních pracovníků ve zdravotnictví: stačí obrátit se na zákonem určený orgán a pro pacienta zdarma se rozběhne odborné nezávislé šetření, které je ve vysoké míře v rukou nezávislých právníků (nebo dokonce činných či bývalých soudců), jež si zajistí nezávislejší konzultace u medicínských expertů. Zmíněný dánský model se prý inspiroval v minulosti švédským systémem.

A k tomu dánskému modelu pro stížnosti pacientů ještě doplním: Kdo ovládá angličtinu, může si zkusit zadat Danish Patient Compensation Association. Tento nezávislý orgán řídí "rada" se sedmi členy: jeden je jmenován ministerstvem zdravotnictví, šest dalších regionálními úřady. Orgán, resp. je to jakýsi úřad, má 160 zaměstnanců. Politici na začátku 90. let rozhodli, že pacienti by neměli být odkázáni jen na soudy, že by měli mít systém šetření jejich stížností zdarma (resp. hrazený z veřejných peněz), bez soudů, bez nutnosti prokázat něčí vinu, prostě možnost zaslat podnět a nechat vše na nezávislých expertech. Každou stížnost přezkoumají právníci, kteří si samozřejmě zajišťují konzultace od odborníků ze zdravotnictví. Po obdržení stížnosti v průměru trvá její vyřešení 7 měsíců. Orgán si zajistí veškerou dokumentaci, pravidelně informuje pacienta, ten také dostane příležitost doplňovat své stanovisko, pak právníci komunikují ev. s příslušným lékařem (či jiným pracovníkem ve zdravotnictví, ale jde tu i o účinky léčiv nebo selhání přístroje apod.). Nakonec se uspořádá "sezení" právníků a medicínských expertů a mj. se vyhodnotí, zda se poskytovatel péče odchýlil od stanovených standardů diagnostiky a léčby, zda k tomu byl či nebyl uznatelný důvod... a právníci ve vysoké míře rozhodnou, zda je pacientovi potřeba uznat odškodnění. Konečné rozhodnutí tedy náleží pětičlennému výboru, jehož předsedou je právník, dva členové jsou zástupci poskytovatelů péče a dva členové zástupci veřejnosti.

Každý rok prý dánská vláda platí milióny dánských korun na odškodnění pacientů, pokud nejde o soukromého poskytovatele péče, u něhož satisfakci vyřizuje soukromá pojišťovna (povinné odpovědnostní pojištění profesního pracovníka).

Některé nejzávažnější stížnosti mohou vést k citelnějším postihům konkrétních poskytovatelů péče, než je jen zaplacení odškodnění, ale co je nejdůležitější - a to uznávají všichni zúčastnění aktéři - transparentní systém řešení stížností pomáhá napravovat nedostatky ve zdravotnictví, k prevenci, aby byla zvýšena bezpečnost a kvalita péče, se snížením rizik. Odškodňuje se např. ušlý výdělek, ale také invalidita nebo i úmrtí - aby zbylí členové rodiny nepřišli o určité finanční zajištění.

Když jsem se dočetla, že dánský model mimosoudního řešení stížností pacientů se inspiroval Švédskem, ověřila jsem si, jak zhruba vypadá. Švédsko zavedlo pojištění pro odškodňování pacientů již v 70. letech, ale v 90. letech systém zdokonalilo a nedávno opět novelizovalo.

Švédští pacienti prý na prvém místě zašlou (nebo zatelefonují) svou stížnost či podnět "regionálnímu" poradci pacientů (Patients Advisory Council). Jeden z nich pro výzkumnou studii uvedl, že Patient Insurance Act (zákon pro odškodňování pacientů) má pomáhat s kompenzací nejen v oblasti tělesného, ale i duševního poškození. Za rok si stěžuje asi 30 000 občanů, z dořešených cca deseti tisíc závažnějších kauz během roku vyplynulo finanční odškodnění zhruba poloviny pacientů. (Aniž by pacient musel hradit soudní výdaje či náklady na právníka, aniž by musel shánět důkazy.) Počet stížností každoročně roste. Odškodňují se závažnější případy, ale i méně závažné se šetří kvůli možnosti napravit nedostatky.

Od r. 2011 v této oblasti mj. figuruje Patient Safety Act, kdy poskytovatelé péče např. musejí hlásit nejen faktické nežádoucí příhody, ale i rizika, která se vyskytla.

Jednou z ukázek je činnost organizace LÖF ve Stockholmu (příslušný region), kterou zřídil zmíněný region pro odškodňování pacientů. Za r. 2018 obdržel kolem 17 000 stížností či podnětů, což je 4% nárůst oproti r. 2017. U více než 40 % případů byla uznána finanční kompenzace pacientů, stálo to 600 miliónů švédských korun (ale u tohoto čísla bych musela ještě ověřit, zda jde jen o stockholmský region či o celé Švédsko, nicméně podstata tohoto sdělení se týká snadného a nestranného systému domáhat se satisfakce, když se mi jako nemocnému něco stalo).

Jedním z důležitých orgánů pro rozhodování je Medical Responsibility Board (rada pro odpovědnost ve zdravotní péči): šetří, zda profesní pracovníci dodrželi stanovené standardy péče, ale také ony standardy vyvíjí, promítá je do předpisů, sbírá informace a zpracovává statistiku. Tento orgán může rozhodnout např. o zrušení či omezení povolení k výkonu profese, proti jeho rozhodnutí se lze odvolat ke správnímu soudu ve Stockholmu. Předsedu, jímž je soudce, a dalších 8 členů jmenuje na tři roky vláda (je patrno, že se dohledu nad bezpečností a kvalitou zdravotní péče věnuje ve Švédsku velká pozornost). Osm členů by mělo mít zkušenosti ze systému zdravotní péče, tito členové jsou mj. navrženi obcemi a regiony, má jít o osobnosti, které již prokázaly, že jsou schopny hájit veřejné zájmy.

Ve hře je také Národní rada pro zdravotní a sociální péči. I ona provádí svá šetření, dává podněty, zasazuje se o nápravu. Je to jeden z úřadů, který příp. ověřuje, zda poskytovatel má oprávnění k profesní činnosti, zda ho není třeba zrušit.

Po podrobnostech lze pátrat např. i pod pojmem Patient Claims Panel: výbor, který vede jako předseda soudce, ať už činný v profesi nebo bývalý soudce, dalších šest členů jsou: 3 zastupují zájmy pacientů, jeden je lékařský expert, jeden za pojišťovny (odškodňování pacientů), jeden je expert na švédský systém zdravotní péče. U poloviny ze stížností byla přiznána kompenzace. Členové takovýchto orgánů si samozřejmě zajišťují věrohodné znalce z příslušných odborných oblastí.

Pokud jsem výše zmínila stockholmskou organizaci Löf, ta má ve vedení 7 až 9 členů: právníky, úředníky, zástupce pojišťoven, ale i odborníků na zdravotní péči... Organizace spravuje miliardy korun pro odškodňování, ale i pro zajištění mj. zaměstnanců, jichž je 185.

Švédsko mj. stanovilo, že každý musí najít svého lékaře (mít ho dostupného, i když nejde o urgentní péči) maximálně do sedmi dnů, do tří měsíců musí být zajištěna plánovatelná operace apod. To se v daném roce splnilo u 80 % pacientů; někteří od léčby z různých důvodů ustoupili, někteří měli právo zajistit si ji v jiném regionu či dokonce v zahraničí (pokud je tato potřeba úředně potvrzena, pacientovi jsou plně uhrazeny náklady i v cizině nebo je odškodněn).

Těmito různými opatřeními je mj. posílen vliv pacientů a jejich rodin na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče.

Autor: Vladimíra Bošková | sobota 17.8.2019 19:20 | karma článku: 8.83 | přečteno: 406x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Prezident republiky - pomohou mimozemšťané?

Pan prezident Zeman si stále častěji začíná sám sobě odporovat; zrazuje ho paměť, nějaké tělesné onemocnění nebo ještě něco jiného?

20.9.2019 v 17:08 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 294 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Nekrolog - vzpomínka na ministry zdravotnictví

Současného resortního ministra Adama Vojtěcha jsem si našla na youtube v dřívější jeho roli docela příjemného zpěváka hezkých písniček. Snad by se k této nekonfliktní činnosti mohl zase vrátit.

20.9.2019 v 11:30 | Karma článku: 8.69 | Přečteno: 344 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Urgentní péče plíživým tempem

Zřejmě aby se nějak zlegalizoval příslib premiéra vložit do přefinancovaného a neefektivního českého zdravotnictví další milióny až miliardy, odehrála se celá série tiskovek resortního ministerstva.

19.9.2019 v 13:13 | Karma článku: 9.21 | Přečteno: 281 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kauza Babiš a právní stát

Během posledních 30 let jsme zanedbali mj. zkvalitnění zákonů pro účinnější eliminaci možného konfliktu zájmů na nejrůznějších úrovních; týká se to členů vlády, úředníků, ředitelů nemocnic aj.

14.9.2019 v 10:54 | Karma článku: 19.37 | Přečteno: 694 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Josef Nožička

Radní pro školství za Piráty žádá školy, aby omluvily studenty kvůli účasti na stávce

Je v pořádku, když příslušný radní pro školství žádá ředitele škol, aby omluvili žáky kvůli jejich účasti na stávce za ochranu klimatu?

23.9.2019 v 8:03 | Karma článku: 20.13 | Přečteno: 261 | Diskuse

Michael Laitman

Pět druhů lásky, aneb jak lidé vnímají lásku.

Lidé vnímají postoj ostatních k sobě odlišně. Gary Chapman, autor knihy „Pět druhů lásky“, jíž se prodalo pět milionů výtisků, popsal různé přístupy a vnímání každého typu člověka z hlediska vnímání lásky.

23.9.2019 v 7:55 | Karma článku: 9.01 | Přečteno: 75 | Diskuse

Luboš Chott

Chodím městem a dívám se za vrata aneb Nadržuje Jiránek Rozdělovu?

Myslím si, že kdyby kladenský primátor Jiránek bydlel například jako já u kročehlavského Václaváku, tak by byl vyštaficírovaný a bez povalujících se individuí, ale... Protože bydlí v Rozdělově, tak máme Václavák i já smůlu.

23.9.2019 v 7:12 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 72 | Diskuse

Karel Januška

Důkazy a názory

Vědní obory obvykle zkoumají příčinné souvislosti mezi nějakými jevy. Když Archimedes zkoumal, zda zlatník spotřeboval všechno zlato k výrobě šperku, objevil zákon, kterému se učí děti na všech školách druhého stupně.

23.9.2019 v 5:04 | Karma článku: 6.17 | Přečteno: 132 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Co dělat, když se vám prohánějí divocí prasáci pod okny?

V posledních letech se v naší zemi přemnožila divoká prasata. Myslela jsem si, že se mě tohle téma nebude týkat. Když jsem ale v noci uslyšela pod okny funění a chrochtání, zhruba tři metry od postele, pochopila jsem svůj omyl!

22.9.2019 v 19:03 | Karma článku: 18.99 | Přečteno: 722 | Diskuse
Počet článků 455 Celková karma 11.34 Průměrná čtenost 1137

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, nyní působí jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz